dinsdag, 06 januari 2004

NIEUWE VERSIE VAN DE TIEN GEBODEN

Laten we het jaar goed beginnen ! Jawel met MOZES. Je weet hoe hij plots de berg afdaalde met de Tien Geboden gegrift in steen:waarschijnlijk een overlevering uit het Joodse geloof.Ze staan in de boeken van het Oude Testament (EXODUS en DEUTERONIUM) en werden ruim 3000 jaar geleden in het Hebreeuws geschreven.In 200 v.Christus werden ze eerst in het Grieks vertaald en 400 jaar later in het Latijn.Pas in 1500 kwam er een vertaling in het Nederlands.Zoals je kan zien zijn de Tien Geboden er tot nu toe in geslaagd de evolutie der tijden te overleven. Wie de jongste versie doorneemt moet tot zijn grote verbazing vaststellen dat heel wat waarden gedurende al die tijd onaangetast zijn gebleven en voor velen nog de basis vormen van hun denken en handelen. Hieronder volgt de zopas gepubliceerde versie in een modern Nederlands...1.Vereer naast mij geeen ander God.2.Maak geen goden beeld van Mij.3. Misbruik de naam van de Heer van God niet.4.Hou de Sabbat in ere.Het is een heilige dag.5.Toon eerbied voor uw vader en uw moeder.6.Pleeg geen moord.7.Pleeg geen overspel.8.Steel niet.9.Leg over een ander geen valse getuigenis af.10.Zet uw zinnen niet op het huis van een andere en evenmin op zijn vrouw,op zijn slaaf,slavin,rund of zijn ezel of wat hem nog meer toebehoort.Ik ben er zeker van dat je bij het lezen van die "aanbevelingen " wel enige bedenkingen zal hebben ...Stof tot discussie. Waarom niet ?

05:03 Gepost door WV. | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |  Print

De commentaren zijn gesloten.