vrijdag, 23 maart 2007

KONING LEOPOLD I en zijn minnares ARCADIE CLARET

arcadieIn 1850 is koningin Louise-Marie ziek.De revolutie van 1848 heeft haar familie uit Frankrijk verdreven en haar vader overlijdt korte tijd later.
De koningin trekt zich eenzaam en verlaten terug en in al haar verdriet verneemt ze dat Leopold I een relatie begonnen was met de 15-jarige Arcadie Claret de Viescourt.In haar hart weet ze dat hij haar meerdere malen ontrouw is geweest en ze beseft maar al te goed dat de koning van jonge knappe vrouwen houdt.
Arcadie Claret etaleert openlijk dat ze de geliefde is van de koning en pronkt in de stad met al haar pracht en weelde die ze van haar minnaar kreeg.Het volk stelde haar arrogantie niet op prijs en jouwde haar regelmatig uit toen ze uitdagend in een open koets door Brussel reed.Ook Leopold werd het mikpunt van spot en misprijzen en werd ook door zijn toenmalige ministers op de onhoudbare toestand gewezen...
Maar de koning ontvouwde één van zijn meest opmerkelijke plannen.Hij liet zijn geliefde Arcadie Claret in het huwelijk treden met zijn stalknecht, een zekere Frederik Meyer.De dekmantel van het schijnhuwelijk was perfect.De arme Meyer werd onmiddellijk na zijn huwelijk naar Duitsland gestuurd en de twee geliefden konden volop hun gang gaan !
Weldra werd Georges, de eerste bastaardzoon van Leopold ,geboren.Drie dagen voor de dood van Louise-Marie op 11 oktober 1850- onder zware druk van de publieke opinie en de reacties van de toenmalige politici - vertrok Arcadie Claret naar Duitsland.
Maar de relatie kreeg nog een staartje : op 25 september 1852 werd Arthur, de tweede bastaardzoon van Leopold geboren.Zowel Arcadie als haar twee zonen werden later in de adelstand verheven. Zij gingen voortaan door het leven als baronnes en baronnen van het adellijk geslacht Von Eppinghoven.(zo genoemd naar de naam van een landgoed waarvan Leopold I eigenaar was !)
Vandaag nog leven hun nakomelingen wijd verspreid over verschillenden continenten.Meer dan 20 jaar bleef Arcadie Claret,baronnes von Eppinghoven aan de zijde van Leopold I.Het was wellicht de langste liefdesrelatie in zijn veel bewogen leven....
Is het niet opvallend hoe tot op heden - op een paar moedige publicaties na ! - zo bitter weinig omtrent deze harde waarheid over Leopold I werd geschreven en hoe zeer dit onderwerp tot op de dag van vandaag nog altijd door velen als een taboe wordt beschouwd ?

16:30 Gepost door WV. in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |  Print

De commentaren zijn gesloten.