vrijdag, 30 maart 2007

DE KINDEREN VAN LEOPOLD I

Leopold.I en zijn kinderenEven ons geheugen opfrissen ....

Uit het huwelijk van Leopold I (1790-1865) met Louise-Maria van Orléans (1812-1850) werden 4 kinderen geboren.

1.Louis-Philippe (1833-1834),Hertog van Brabant.Hij overleed amper 10 maanden oud.

2.Leopold II (1835-1909),de tweede Koning der Belgen.Hij huwde in 1853 met Maria-Hendrika (1836-1902),Aartshertogin van Oostenrijk.

3.Filips (1837-1905),Graaf van Vlaanderen, huwde in 1867 met Maria von Hohenzolern-Sigmaringen (1845-1912).Hun jongste zoon is de latere Koning Albert I (1875-1934).

4.Charlotte(1840-1927),Keizerin van Mexico ,gehuwd met Maximiliaan van Oostenrijk (1832-1867),Keizer van Mexico.

Samen met Arcadie Claret had Leopold nog 2 bastaardzonen :

1. Georg MEYER, von Eppinghoven (1849-1904)

2. Arthur MEYER, von Eppinghoven (1852-1940)

In één van de volgende fragmenten behandelen we uitvoerig het zeer intrigerend leven en de mysterieuze waanzin van Charlotte, Prinses van België en Keizerin van Mexico.

15:12 Gepost door WV. in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |  Print

dinsdag, 27 maart 2007

HET EINDE van LEOPOLD I ....

leopold I(foto staande)Op zijn zestigste was er van de legendarische schoonheid van Leopold I niet veel meer te merken.De man van wie Napoleon Bonaparte ooit zei "dat hij nog nooit zo'n knappe man had gezien ",verborg nu zijn kaalhoofdigheid door een pruikje te dragen en liet zijn wenkbrauwen met een potlood bijwerken en af en toe zijn wangen lichtroze poederen...
Ook zijn karakter was er niet op verbeterd en zijn gezondheid ging stilaan achteruit....Hij doorstond helse pijnen wegens galstenen en jichtaanvallen en was onder bestendige doktersbehandeling. 's Nachts kon hij moeilijk in bed blijven : hij sliep rechtop met het hoofd tegen de muur en een kussen onder elk oksel.
Intussen was Arcadie Claret zijn troostende verpleegster...
In 1865 was hij 75 jaar en sloeg het noodlot toe .
Eerst werd hij door een hersenbloeding getroffen en later- na een bezoek aan Koningin Victoria van Engeland - kreeg hij ook nog bronchitis.
Op 10 december 1865 stierf hij omringd door zijn vertrouwelingen..
Intussen had zijn schoondochter, Maria-Hendrika, de toekomstige koningin, zijn trouwe minnares Arcadie Claret - wellicht na een hevige familieruzie - van zijn sterfbed verdreven.
Het laatste woord dat hij uitgesproken had was "Charlotte".
Dacht hij aan zijn eens zo geliefde vrouw Charlotte van Wales of aan zijn dochter Prinses Charlotte, ,de latere ex-keizerin en weduwe van de gefusilleerde keizer van Mexico ?
De dag van zijn begrafenis kwamen duizenden Belgen een laatste hulde brengen aan hun koning die hen meer welvaart , vrede en stabiliteit had bezorgd.Vanuit alle hoeken van de wereld stroomden rouwbetuigingen toe.
Leopold I werd begraven in de O-L-Vrouwekerk van Laken.
Hoewel het zijn wens was om aan de zijde van prinses Charlotte van Wales bijgezet te worden vond de regering dat de stichter van de dynastie zijn laatste rustplaats in België verdiende.En zo geschiedde ...
Eén van de invloedrijkste koningen ooit was niet meer !
Een paar dagen later,in een theatrale troonrede voor de Kamer en Senaat zei zijn opvolger, Leopold II ,letterlijk : " België heeft net als ik een vader verloren "....

12:25 Gepost door WV. in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |  Print

vrijdag, 23 maart 2007

KONING LEOPOLD I en zijn minnares ARCADIE CLARET

arcadieIn 1850 is koningin Louise-Marie ziek.De revolutie van 1848 heeft haar familie uit Frankrijk verdreven en haar vader overlijdt korte tijd later.
De koningin trekt zich eenzaam en verlaten terug en in al haar verdriet verneemt ze dat Leopold I een relatie begonnen was met de 15-jarige Arcadie Claret de Viescourt.In haar hart weet ze dat hij haar meerdere malen ontrouw is geweest en ze beseft maar al te goed dat de koning van jonge knappe vrouwen houdt.
Arcadie Claret etaleert openlijk dat ze de geliefde is van de koning en pronkt in de stad met al haar pracht en weelde die ze van haar minnaar kreeg.Het volk stelde haar arrogantie niet op prijs en jouwde haar regelmatig uit toen ze uitdagend in een open koets door Brussel reed.Ook Leopold werd het mikpunt van spot en misprijzen en werd ook door zijn toenmalige ministers op de onhoudbare toestand gewezen...
Maar de koning ontvouwde één van zijn meest opmerkelijke plannen.Hij liet zijn geliefde Arcadie Claret in het huwelijk treden met zijn stalknecht, een zekere Frederik Meyer.De dekmantel van het schijnhuwelijk was perfect.De arme Meyer werd onmiddellijk na zijn huwelijk naar Duitsland gestuurd en de twee geliefden konden volop hun gang gaan !
Weldra werd Georges, de eerste bastaardzoon van Leopold ,geboren.Drie dagen voor de dood van Louise-Marie op 11 oktober 1850- onder zware druk van de publieke opinie en de reacties van de toenmalige politici - vertrok Arcadie Claret naar Duitsland.
Maar de relatie kreeg nog een staartje : op 25 september 1852 werd Arthur, de tweede bastaardzoon van Leopold geboren.Zowel Arcadie als haar twee zonen werden later in de adelstand verheven. Zij gingen voortaan door het leven als baronnes en baronnen van het adellijk geslacht Von Eppinghoven.(zo genoemd naar de naam van een landgoed waarvan Leopold I eigenaar was !)
Vandaag nog leven hun nakomelingen wijd verspreid over verschillenden continenten.Meer dan 20 jaar bleef Arcadie Claret,baronnes von Eppinghoven aan de zijde van Leopold I.Het was wellicht de langste liefdesrelatie in zijn veel bewogen leven....
Is het niet opvallend hoe tot op heden - op een paar moedige publicaties na ! - zo bitter weinig omtrent deze harde waarheid over Leopold I werd geschreven en hoe zeer dit onderwerp tot op de dag van vandaag nog altijd door velen als een taboe wordt beschouwd ?

16:30 Gepost door WV. in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |  Print

dinsdag, 20 maart 2007

LOUISE-MARIE van ORLEANS : EERSTE KONINGIN DER BELGEN

250px-Koningin_Marie-Louise_van_Belgi%C3%ABNa zijn installatie als Koning van België vinden zowel zijn onmiddellijke omgeving als Koning Leopold I zelf dat het tijd wordt om officieel voor een nageslacht te zorgen.Om dat te bewerkstelligen besluit hij opnieuw te trouwen.....Zijn keuze valt op de 19-jarige prinses Louise-Marie van Orléans, één van de drie dochters van de Franse koning Louis-Philippe.
Het huwelijk zal een zuiver "marriage de raison " worden en al die politieke overwegingen stemmen de toekomstige koningin van België droefgeestig.Leopold had zijn toekomstige bruid trouwens het laatst gezien toen ze als jong kind de begrafenis bijwoonde van zijn eerste vrouw Prinses Charlotte van Wales en vond het niet nodig met zijn verloofde opnieuw kennis te maken of haar te bezoeken.
Na onderhandelingen met zijn toekomstige schoonvader over de zakelijke en financiële kant van het huwelijk werd in augustus de trouwpartij in Compiègne voltrokken.Leopold is dan 42 jaar.De frêle levenslustige maar onervaren Louise -Marie is amper 20.
Berustend in haar lot en onzeker over haar toekomst verliet ze de volgende dag Frankrijk richting Laken.Voor de piepjonge koningin was het nieuwe leven in Brussel een grote aanpassing.
In juli 1833 schenkt de koningin het leven aan een troonopvolger maar Louis Philippe Leopold sterft nog geen jaar later.Nadien wordt de koninklijke familie uitgebreid met Leopold (de toekomstige Leopold II ), Filips (Graaf van Vlaanderen) en Charlotte.(de toekomstige keizerin van Mexico).Koningin Louise-Marie, die zich uitsluitend met de opvoeding van haar kinderen bezighoudt, wordt door de bevolking op handen gedragen Van de binnenlandse en buitenlandse politiek begrijpt ze niet veel.Ze voelt zich vaak alleen en verlaten....
Als haar vader jaren later tijdens de Franse Revolutie van de Franse troon verjaagd wordt en in ballingschap sterft is ze ontroostbaar. Ze vergaat van heimwee en verdriet. Haar steeds zwakkere gezondheid laat haar niet toe de sexuele honger van haar man volledig te bevredigen....
Het gevolg is dat Koning Leopold I zijn vertier buiten het huwelijk zoekt ..Weldra neemt de jonge Arcadie Claret de Viescourt haar plaats in...tot groot ongenoegen van de bevolking.
Doodziek en diep bedroefd om de gang van zaken zal de Eerste Koningin der Belgen in alle stilte op 11 oktober 1850 te Oostende overlijden.Ze is pas 38 jaar, de koning is er dan 60 !

11:58 Gepost door WV. in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |  Print

vrijdag, 16 maart 2007

LEOPOLD von SAKSEN-COBURG WORDT KONING DER BELGEN

551px-Leopold_I_als_ruiterIn 1815 willen de grootmachten - na de Napoleontische oorlogen - voor goed orde op zaken stellen.
Op het Congres van Wenen beslist de Europese coalitie de macht van Frankrijk in te dijken door België en Nederland samen te voegen tot het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden onder de leiding van Willem I van Nassau.
Toen onze gewesten zich tijdens een korte Revolutie in 1830 afscheurden van Nederland werd door Het Voorlopig Bewind de onafhankelijkheid uitgeroepen en werd een Nationaal Congres samengesteld om de nieuwe natie te besturen...
Men ging op zoek naar een koning. Eerst koos men voor de hertog van Nemours, de 16-jarige zoon van de Franse koning Louis-Philippe. Groot-Brittannië verzette zich tegen een koning van Franse afkomst en schoof de in Londen wonende en tot Engelsman genaturaliseerde Duitser Leopold van Saksen-Coburg-Gotha voor.
Op 9 juli werd hij door het Nationaal Congres tot Eerste Koning der Belgen uitgeroepen.Voordien had hij om duistere redenen het aanbod van de Griekse Kroon afgewezen.
Een week later zette Leopold voet aan wal in De Panne en na een triomftocht door ons land legde hij op 21 juli in Brussel op het Koningsplein de grondwettelijke eed af...
Veel liefde voor zijn nieuwe vaderland had de koning echter niet.Velen beweren zelfs dat hij de inwoners hartsgrondig haatte.... Slechts twee dingen waren belangrijk voor hem: geld en seks. Zijn eerste prioriteit ( geld dus) was het vergaren van een fortuin .Vergeten we niet dat hij als kind was opgegroeid in de armste adellijke familie van Duitsland en hierdoor heel waarschijnlijk zwaar gefrustreerd was.
De Belgische Staat betaalde Leopold I jaarlijks de immense dotatie van 2,7 miljoen frank (vandaag 540 miljoen frank of 13,4 miljoen €) . Intussen kreeg hij ook nog een jaarlijkse dotatie van 50.000 ponden als weduwnaar van Prinses Charlotte(vandaag 250 miljoen frank of 6,2 miljoen €. ) Aldus kon hij in korte tijd een gigantisch privé-fortuin opbouwen en zijn privé-bezittingen uitbouwen....
Over zijn tweede prioriteit (seks dus) berichten we later wanneer we zijn liefdesleven met zijn jonge minnares Arcadie Claret - bij wie hij 2 bastaards verwekte - onder de loep nemen......

15:09 Gepost door WV. in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |  Print

woensdag, 14 maart 2007

LEOPOLD en CAROLINE BAUER

350px-Leopold_portret_winterhalterHet huwelijk van Leopold von Saksen-Coburg met de rondborstige tijgerin , Prinses Charlotte van Wales, de erfgename van de Britse troon, kwam tot een dramatisch einde door haar overlijden in het kraambed.Leopold die echt van haar hield was ontroostbaar..Zijn verdriet was onmenselijk groot ! Charlotte's dood maakte echter van hem de rijkste prins van Engeland.Via zijn huwelijk ontving Leopold een jaarlijkse dotatie van 50.000 pond.Dit bedrag is vandaag gelijk aan 6,25 miljoen € of 250 miljoen Belgische franken.Leopold erfde ook alle bezittingen van zijn overleden vrouw !Daarbij had hij vroeger reeds het bekende Kasteel Claremont House gekregen.Vergeten we niet dat hij intussen zijn bezittngen wist uit te breiden en zijn rijkdom nog op te voeren...Naar het einde van de jaren 1820 drong de naaste omgeving van Leopold er op aan dat hij zijn veelwijverij zou stoppen en zou uitkijken naar een vaste stabiele relatie.In september 1828 vertrok hij naar Berlijn en ontmoette er de mooie actrice Caroline BAUER, die in Mozarts opera " De Toverfluit" de rol speelde van Papagena.Prompt werd de nog jonge maagd , die met haar moeder samenleefde, door Leopold ten huwelijk gevraagd. Het morganatisch huwelijk werd waarschijnlijk voltrokken in zijn paleis Claremont House.Dat het huwelijk geheim moest blijven zal wel als enige reden gehad hebben dat Leopold kost wat kost zijn rijkelijke dotatie niet wilde kwijtspelen...Maar de liefde zal niet duren. Leopold en Caroline groeiden uit elkaar.Toen Leopold in 1830 het vooruitzicht verwierf op de Griekse koningskroon was het duidelijk dat het burgermeisje,zoals ze later in haar mémoires zelf schreef, niet meer welkom was en " hij haar naïeve vertrouwen had misbruikt toen hij haar met valse beloften naar Engeland gelokt had om de verveling van een geblaseerde heer te verzoeten"..... Eind mei 1830 verliet Caroline Bauer samen met haar moeder Engeland. Ze voelde zich als een gedumpte hoer toen ze te horen kreeg dat ,indien Leopold koning wilde worden, hij met een echte prinses moest trouwen.Het huwelijk werd als onbestaande en ongeldig beschouwd.Gebroken door intens liefdesverdriet en haatgevoelens keerde ze terug naar Berlijn, hervatte haar optredens als actrice en huwde met een Poolse Graaf. De machtige vrienden van Leopold verbrandden achteraf alle officiële documenten zodat er rond dit huwelijk voor altijd een mysterie zal blijven hangen...Op 18 oktober 1877 pleegde Caroline Bauer zelfmoord door gif in te nemen...Graag willen we een historische leugen rechtzetten : Louise Marie van Orléans, de eerste koningin der Belgen, was dus de derde vrouw van Leopold I vermits Caroline Bauer zijn tweede vrouw was !

11:50 Gepost door WV. in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |  Print

maandag, 12 maart 2007

DE DUITSE DROOMPRINS TEMT DE BRITSE FEEKS

225px-Charlotte_%2C_Prinses_van_WalesWie zich verdiept in het levensverhaal van Leopold I komt steeds weer onder de indruk van de wijze waarop hij zich langzaam maar zeker wist op te werken tot één van de rijkste en invloedrijkste koningen ter wereld.Niemand slaagde er beter in dan hij om zijn ontegensprekelijke charmes en aantrekkingskracht op het vrouwelijk geslacht zo te combineren met talent en diplomatie.Toen hij in 1816 aan het Britse Hof werd uitgenodigd door de toemalige prins-regent,George van Wales (de toekomstige George IV) maakte hij er kennis met diens dochter Prinses Charlotte...Hij maakte diepe indruk op haar ...maar haar vader had reeds uitgemaakt dat ze zou trouwen met Willem II van Oranje, de toekomstige koning der Nederlanden.Charlotte verbreekt tegen de wil van haar vader de verloving. Weg was de droom van George van Wales.Aldus was het een koud kunstje voor de opportunist, rokkenjager en fortuinjager Leopold om de vrijgevochten jonge feeks te bekoren en aldus uitzicht te krijgen op een rijkelijk en invloedrijk bestaan aan de zijde van kroonprinses Charlotte....Stiekem droomde hij ervan om later over Engeland te regeren.In de lente van 1816 trad hij in het huwelijk. In 1817 was Charlotte zwanger.Bij de geboorte van het kind liep het mis : haar kind (een zoon) kwam dood ter wereld.Een paar uur later,op 5 november 1817 overleed Prinses Charlotte aan de gevolgen van de moeilijke bevalling.De dokter-verloskundige haalde zich de woede van het volk en de familie en de vrienden op het lijf en schoot zich ten einde raad een paar maanden later een kogel door het hoofd..Aldus eindigde één van de pijnlijkste ervaringen in het leven van Leopold.Zal hij deze zware beproeving te boven komen ? Hoe zal hij dit verdriet verwerken ? Zelf vertoeft de eenzame weduwnaar meestal in het buitenland.Hij verzorgt er zijn persoonlijke relaties en diplomatieke betrekkingen.Voor veel vrouwen is deze wereldburger de geschikte partij en overal liggen ze op de loer om zijn gebroken hart te lijmen !...(hierover later meer !)

11:19 Gepost door WV. in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |  Print

vrijdag, 09 maart 2007

POLIXENA von TUBEUF

mon_his_leopold_I_highZoals velen onder u heb ik op school kennis gemaakt met de vaderlandse geschiedenis.Het zal wel aan mij gelegen hebben dat ik er zo weinig van opgestoken heb.Vele jaren later ben ik er achter gekomen dat er veel meer aan de hand was geweest en dat de helden die men ons voorschotelde niet zo onbesproken waren als men ze in onze schoolboeken beschreef.

Na jaren van lectuur en opzoekingen en met de kritische terugblik op de dingen des levens kan ik eindelijk alles in een totaal nieuw perspectief plaatsen...

We duiken even terug naar de jaren die voorafgingen aan het ontstaan van het Belgisch Koningshuis in 1830-1831.

Geschiedenis hangt af van vreemde toevalligheden en een soms bizarre samenloop van omstandigheden.Dat onze huidige koningen erfgenamen zijn van het duitse adellijk geslacht von Saksen -Coburg-Gotha is te danken aan de machtswellust en grootheidswaanzin van de toenmalige onbemiddelde hertogelijke Beierse familie met een piepklein grondgebied van amper een paar vierkante kilometer groot.

Toen in 1790 prins Leopold Georg Christian Frederik von Saksen-Coburg als derde zoon van Hertog Frans geboren werd kon niemand vermoeden dat hij in 1831 de Belgische koningskroon zou bemachtigen. Leopold I, die zijn nieuwe landgenoten diep haatte, zoals hij zelf verklaarde, werd de eerste Coburg in rij van de Belgische monarchie. Een historisch ongeluk ...

En toch was de mooie jonge prins bijna een andere weg opgegaan...Zijn ontmoeting met ene Polixena (later Pauline genoemd) von Tubeuf maakte van Leopold een smoorverliefde man.Ook Pauline liep hoog op met haar romantische sprookjesprins. ( Hij sprak bovendien naast zijn moedertaal vlot verschillende talen en blonk uit in wetenschappen, filosofie en mondaine literatuur.)Weldra wordt hij aan alle hoven in Europa bestempeld als een briljante diplomaat en overal werd hii geprezen vor zijn militair inzicht.Maar langzaam wordt Polixena op de achtergrond verdrongen en duistere machten zien in dat deze romantische liefde een verdere carrière en de weg naar het fortuin in de weg staat.En gelijk zullen ze krijgen..De verloving wordt verbroken...Terwijl Pauline eindelijk troost zocht in de armen van een andere man vond Leopold zijn weg naar meer vrouwelijk schoon aan de vele hoven die hij bezocht.Sexuele escapades waren schering en inslag.Op bepaalde van zijn veroveringen komen we hier later nog eens terug !

Eindelijk belandde hij aan het Engelse Hof waaar hij zijn eerste vrouw Charlotte ten huwelijk vroeg.Prinses Charlotte was de enige dochter van de toenmalige prins-regent van Wales (later Koning George IV) en kleindochter van de blinde debiele koning George III .Met dit berekend huwelijk zou Leopold uit de dwergstaat Beieren ,het aldus tot de rijkste prins van Engeland brengen...

Over de dramatische afloop van dit huwelijk en het aanvaarden van de Belgische Kroon berichten we later !

Terecht kan men zich afvragen hoe de geschiedenis van ons land er zou uitgezien hebben indien Leopold von Saksen-Coburg en Polixena von Tubeuf de stem van hun hart gevolgd hadden ! KLIK HIER