maandag, 23 april 2007

LEOPOLD II : WELDOENER MET EEN DUIVELSE GEEST ?

mon_his_leopold_II_highToen Leopold , als tweede zoon van Leopold I en Koningin Louise-Maria , het levenslicht zag, was hij meteen de troonopvolger. Een jaar voordien was Louis-Philippe , zijn broertje van amper 10 maanden oud, overleden.
De juichende Belgische bevolking had zich niet kunnen inbeelden dat de latere Koning Leopold II de minst populaire vorst ooit zou worden ..Niemand had zich inderdaad kunnen voorstellen dat zijn onderdanen de lijkstoet op de dag van zijn begrafenis zouden beschimpen en uitjouwen !
Leopold II was zeker moeders mooiste niet . Hij had grote oren en een lange scherpe neus die zijn bleke gezicht ontsierde.Hij droeg zijn haar in een scheiding en later liet hij een vreemde baard groeien.Tijdens zijn jeugd was hij lui ,slordig en ongeïnteresseerd hoewel hij toen al een zekere voorliefde koesterde voor de natuur en de aardrijkskunde..
Toen hij 18 werd koppelde zijn vader , Leopold I , hem aan de mooie, blonde 16-jarige Maria-Hendrika, Aarthertogin van Oostenrijk.
Hun talenkennis was het enige wat beiden gemeen hadden.Voor de rest zou hun huwelijksleven uitwijzen dat ze elkaars tegenpolen waren.Hij had haar nodig om zijn kinderen op de wereld te brengen maar voor de rest behandelde hij haar met cynisme en misprijzen. Zijn vriendinnen en minnaressen zocht hij buiten het huwelijk !
In de eerste drie jaar werden 3 kinderen geboren : Louise, Leopold ( de kroonprins die in 1869 overleed ) en Stefanie. Als in 1872 Clementine geboren werd -(opnieuw een dochter en dus geen troonopvolger !) -keerde hij Koningin Maria-Hendrika voor goed de rug toe.
Als Koning hield hij eraan dat alles naar zijn wensen verliep.Kritiek op zijn persoon duldde hij niet en met verbetenheid streefde hij alleen persoonlijk succes, macht en geld na ....Dit alles kwam ook tot uiting in zijn veel besproken koloniale politiek.Zijn geldzucht lag aan de grondslag van afschuwelijke gruweldaden tegen de arme inheemse bevolking in Kongo....een kolonie die hij later als een vergiftigd geschenk aan België overdroeg
Met dezelfde gedrevenheid stortte de Koning der Belgen zich ook in allerlei avonturen met vrouwen van allerlei pluimage ( "La Belle Epoque" was ook een periode waarin prostitutie welig tierde ! ) en maakte zijn land tot ver buiten de grenzen nog meer te schande !!!..... (wordt vervolgd)

18:58 Gepost door WV. in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |  Print

dinsdag, 17 april 2007

DE TRAUMA'S VAN CHARLOTTE

Het kasteel van BoechoutSoms is het moeilijk het denken, voelen en handelen van de medemens te begrijpen....
Via psychoanalyse kunnen psychiaters en psychotherapeuten ons meer inzicht geven in de diepere oorzaken die aan de basis liggen van psychische spanningen, evidente gedragsstoornissen en geestesziekten..
Samen met vele auteurs vragen we ons af welke trauma's in het turbulente leven van de ex-keizerin van Mexico een bepalende rol hebben gespeeld ...
In de eerste plaats moeten we teruggaan naar haar strenge opvoeding.
Voor haar vader, Leopold I, waren grootheid, macht, geld en seks vier belangrijke en dominante zaken in zijn leven.
Haar moeder daarentegen was eerder de tegenpool...Ze was diep gelovig , sociaalvoelend, geïnteresseerd in de geestelijke aspecten van het bestaan en eerder afkerig van de lichamelijke geneugten des levens.Toen Koningin Louise-Marie in droeve omstandigen te Oostende overleed, was Charlotte 10 jaar oud en stortte haar wereld in. De opvoeding en het wereldbeeld dat haar achteraf werd opgedrongen heeft ongetwijfeld zware psychische sporen nagelaten.Dit alles in samenloop met een genetisch bepaald patroon kan aanleiding gegeven hebben tot haar frustraties , manisch-depressief handelen, paranoia en onmiskenbare tekenen van schizofrenie.
Hoe moest zij omgaan met de ontluikende liefdesgevoelens voor haar ideale man : Maximiliaan ? Hoe hard was zij als jonge vrouw ontgoocheld door de amoureuze escapades van haar echtgenoot ? Hoe heeft ze haar frigiditeit beleefd ? Hoe reageerde ze op het feit dat de Mexicaanse bevolking haar haatte ? Hoe kon ze zich verzoenen met haar innig verlangen naar een troonopvolger en het zelf gewilde huwelijk zonder sexuele toenadering als straf voor de ontrouw van haar echtgenoot ? Welke gevoelens maakten zich van haar meester op een ogenblik dat ze machteloos moest toezien hoe haar keizerlijke droom aan diggelen werd geslagen ? Hoe ging zij om met haar schuldgevoelens toen ze tot de vaststelling kwam dat haar geheime zwangerschap een definitieve streep zette onder haar evidente dromen van grootheid en macht ?Hoe verwerkte ze het nieuws over de executie van Maximiliaan ?
De oorzaken van de waanzin van Charlotte zullen nooit met zekerheid achterhaald worden...Wellicht zullen de geruchten en roddels voor goed de geschiedenis ingaan en zal het moeilijk worden om waarheid en leugens ,historische feiten en verzinsels van elkaar te scheiden...
Eén ding staat vast : ook koningskinderen ontsnappen niet aan de harde wetmatigheden en de mysterieuze toevalligheden van het leven !

11:23 Gepost door WV. in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |  Print

donderdag, 12 april 2007

BEVIEL KEIZERIN CHARLOTTE VAN EEN BUITENECHTELIJKE ZOON ?

Maxime WeygandOp 9 oktober 1866 begint de eenzame afzondering van Charlotte in Kasteel Miramar in samenspraak met het Belgische koningshuis en de Oostenrijkse Keizer.
Intussen weigert Charlotte elk voedsel uit een obsessionele schrik voor vergiftiging.Ze is totaal afgesloten van de buitenwereld en elke actualiteit wordt voor haar verborgen gehouden.Zelfs over haar gefusilleerde echtgenoot Maximiliaan, de Keizer van Mexico, wordt haar niets verteld...
De eenzaamheid doet haar geen goed en wanneer haar broer Leopold zich zorgen begint te maken stuurt deze zijn vrouw Maria-Hendrika naar Miramar.Op 31 juli 1867 is Charlotte samen met haar schoonzus opnieuw in Laken.Na enige tijd lijkt haar toestand beter te worden en laat men haar in het Kasteel van Tervuren verblijven.Op 12 januari 1868 ( acht maanden na zijn dood !) verneemt ze het dramatische einde van Keizer Maximiliaan.
Op 3 maart 1879 slaat het noodlot opnieuw toe. Het kasteel van Tervuren gaat in de vlammen op en Charlotte keert noodgedwongen naar Laken terug.Leopold II koopt echter voor haar kasteel Bouchout te Meise. Op 5 april 1879 verhuist de ex-keizerin naar het prachtige domein en zal er afgezonderd en vergeten blijven leven tot aan haar dood op 19 januari 1927. Ze is dan 87 jaar !Al die jaren is haar leven een aaneenschakeling geweest van heldere periodes afgewisseld met diepe depressies en een freudiaans afwijkend gedrag...

Pas na haar dood kwamen de tongen voor goed los ! Plots dook ook het verhaal over een buitenechtelijk kind weer op...Tot op vandaag kan echter niemand met zekerheid zeggen wat waar en verzonnen is. Misschien brengt een DNA-onderzoek binnenkort definitief uitsluitsel !

Bij haar noodgewongen terugkeer uit Mexico om hulp af te smeken van Napoleon III was het velen reeds opgevallen dat de Keizerin steeds een brede mantel droeg en wilde geruchten deden de ronde dat ze tijdens de boottocht naar Europa verschillende keren misselijk werd.Haar bezoek aan Paus Pius IX zou - naast haar vraag om tussenkomst om haar echtgenoot te helpen - ook te maken hebben gehad met de biecht van haar buitenechtelijke zwangerschap....Het zou ook dezelfde Paus geweest zijn die zowel het Belgische koningshuis als het Oostenrijkse Hof inlichtte over het schandaal in wording....Hierop zouden beide vorstenhuizen beslist hebben om Charlotte in Miramar met een beperkt aantal bedienden te "isoleren" van de buitenwereld.Daar zou Charlotte in alle stilte kunnen bevallen van een zoon die onmiddellijk naar Brussel werd overgebracht waar hij aan de Burgerlijke Stand werd aangegeven als een kind zonder vader en moeder en de naam Maxime (Weygand) meekreeg...(De voornaam Maxime is een afkorting van Maximiliaan !)
Bij de speurtocht naar de vermoedelijke vader verwijzen sommigen naar het hoofd van haar militaire erewacht - een zekere Alfred Van der Smissen - die haar vaak op haar "eenzame" reizen vergezelde...Maxime Weygand ,de buitenechtelijke zoon, werd later door het Belgische koningshuis in het geheim met de nodige zorgen omringd en beschermd..Sommigen beweren zelfs dat Maxime sprekend op Van der Smissen leek ! (Alfred Van der Smissen pleegde om onopgehelderde redenen in 1895 zelfmoord !)
Ook over de oorzaak van "de waanzin" van Charlotte en haar buitenechtelijke "doodzonde" werden tot nu toe heel wat theorieën ontwikkeld. ...In een volgende bijdrage komen we hierop terug. (WORDT VERVOLGD)
Kasteel MIRAMAR (Triëst)

FOTO_VD_SMISSEN Alfred

19:02 Gepost door WV. in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |  Print

dinsdag, 03 april 2007

DE EROTISCHE FANTASIËN VAN PRINSES CHARLOTTE

CHARLOTTE van BelgiëOp 7 juni 1840 beviel Louise -Marie, onze eerste koningin, na een zware en uitputtende zwangerschap van een dochter : Prinses Charlotte van België.De naam Charlotte verwijst naar Charlotte van Wales, de in het kinderbed gestorven eerste vrouw van Leopold I
Hoewel Leopold in het begin niet zo gelukkig was met de geboorte van een dochter werd het schattige meisje zijn grote lieveling.
Na deze zwangerschap zal het met de gezondheid van de koningin nooit meer goed komen...Op lichamelijk gebied is het voor Louise-Marie bijna onmogelijk geworden om de nog viriele Leopold I tegemoet te komen...
Niet te verwonderen dat hij de gunsten van andere vrouwen opzocht !
Charlotte is amper 10 jaar oud wanneer Louise-Marie in Oostende sterft.
Het trauma van het stervensproces en de shock van de dood van haar tedere moeder zal de levenslust van het mooie , intelligente meisje diep verstoren... Verdriet en eenzaamheid leiden tot depressieve buien en satanische visioenen...
Als ze 16 jaar oud is wordt ze tot over haar oren verliefd op de 24-jarige Maximiliaan van Oostenrijk, de broer van de Oostenrijkse keizer Franz-Josef.
Charlotte gaat met haar droomprins in het kasteel Miramar bij Triëst wonen.
Maar haar leven dat als een sprookje begonnen was zal echter een vreemde wending nemen.
Na enkele jaren blijft ze nog steeds kinderloos en roddels doen meer en meer de ronde dat haar (impotente ?) man verscheidene buitenechtelijke relaties heeft.Er wordt zelfs verteld dat hij bij een Weense prostituée en geslachtziekte opliep...Op 3 oktober 1863 krijgt Maximiliaan - op verzoek van Napoleon III - de keizerskroon van Mexico aangeboden. De mooie , ambitieuze Belgische Prinses Charlotte wordt meteen de Keizerin van Mexico !
En toch is niet alles koek en ei : als straf voor zijn vele escapades met zijn minnaressen en door haar trotse onvergeeflijkheid weigert Charlotte elk sexueel contact met de keizer.Ze slapen in aparte kamers en zien elkaar nog slechts voor de lopende administratieve zaken.
In het land gaat het niet goed.Het volk blijft zich tegen Maximiliaan verzetten en de Keizer slaagt er niet in het hoofd te bieden aan de de opstanden van de guerrillero's van Benito Juarez.
Ten einde raad wordt Keizerin Charlotte naar Europa gestuurd om bij de bevriende koningshuizen hulp te vragen..Napoleon III en Paus Pius IX sturen haar wandelen...De noodzakelijke hulp komt er niet ! Ze zinkt weg in een diepe depressie en af en toe vertoont haar verwarde geest de eerste tekenen van zinsverbijstering.Ze valt ten prooi aan hysterie en achtervolgingswaanzin en heeft geregeld echte crisissen van razernij..
Volgens sommigen zette ze haar extreme erotische sadomachochistische fantasiën in werkelijkheid om en gaf ze zich tot bloedens toe zweepslagen op haar naakte dijen.Ze vond "dat het een ware weldaad voor de gezondheid en de ziel" was....
In een brief aan een hooggeplaatste militair schreef ze " Kom mijn kamer binnen zonder kloppen, met een zweep of een stok en ransel mij af over mijn hele lichaam.En ik trek mijn kleren uit en doorsta alles alsof het niets is.En het spreekt vanzelf dat u zich daarna ook zal uitkleden en dat ik u over heel uw lichaam zal kastijden zoals u het met mij hebt gedaan.."
Was dit een uiting van haar lang opgekropte sexuele frustraties in haar haat-liefde verhouding met Maximiliaan ? Lagen haar onbevredigde verlangens naar lichamelijke harmonie en diep verdrongen passionele liefde mee aan de basis van haar psychische problemen ?
De dokters schrijven haar dringend rust voor en laten haar naar Miramar vertrekken. Haar gedrag verontrust ook de Oostenrijkse keizer en deze verzoekt Leopold II om de nodige beschermingsmaatregelen voor Charlotte te treffen.Charlotte wordt in het prachtige kasteel Miramar in Triëst aan de Adriatische kust opgesloten en bewaakt door een schare goed uitgekozen bedienden...Kwatongen beweren dat de hysterische gekke Keizerin van Mexico toen zwanger was en om een schandaal te vermijden van de buitenwereld afgezonderd werd....om er in alle stilte te bevallen van een zoon ! Tot op heden is dit mysterie nog niet echt onthuld hoewel er aanwijzingen zijn die ontegensprekelijk in die richting wijzen. (In een andere bijdrage komen we hierop zeker nog terug !)
In Mexico gaat het intussen van kwaad naar erger.Maximiliaan moet met zijn leger het onderspit delven tegen de rebellen van Juarez.
Tijdens een hopeloze vluchtpoging wordt hij echter gevangen genomen.Zijn rijk is uit en hij wordt door een militaire rechtbank ter dood veroordeeld...Juarez laat Maximiliaan op 19 juni 1867 zonder pardon fusilleren....In Miramar krijgt de omgeving van Charlotte opdracht om haar dit dramatische gebeuren te verzwijgen !

( WORDT VERVOLGD)

19:45 Gepost door WV. in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |  Print