maandag, 14 mei 2007

PRINSES LOUISE VAN BELGIË : DE SCHANDAALPRINSES !

Louise_van_BelgiePrinses LOUISE van België werd geboren op 18 februari 1858 als eerste dochter van Leopold II en zijn echtgenote Maria - Hendrika. ( Op het moment dat ze geboren werd waren zij nog geen koning en koningin der Belgen).
Ze kreeg net als haar andere zussen een strenge,sobere en harde opvoeding achter de Brusselse paleismuren.In haar jeugd bekloeg ze zich telkens weer over het gebrek aan aandacht van haar vader en het stijve protocol waarmee ze met haar ouders moest omgaan.
Op 16-jarige leeftijd werd ze uitgehuwelijkt aan haar 31-jarige neef Prins Filip van Saksen-Coburg-Kohary.Hij was de schatrijke erfgenaam van het fabelachtige fortuin van het geslacht der Kohary's.
Louises huwelijksleven in Oostenrijk werd een echt drama...Het begon reeds met een traumatiserende huwelijksnacht waarin zij - als onervaren meisje - op de vlucht sloeg voor de sexuele toenadering van haar kersverse echtgenoot.Al gauw zou ze ervaren dat de huwelijkstrouw van Filip niets te betekenen had maar uit plichtbesef en wegens zijn enorme fortuin liet Louise haar man met zijn minnaressen begaan...en leidde ze een onbezorgd leventje !
En toen - op haar zevenendertigste - ontmoette ze de man van haar leven,Graaf Mattacic, een officier uit het keizerlijke leger.
Hun hartstochtelijke verliefdheid werd het begin van Louises ondergang...Na de felle kritiek van haar ouders uit Brussel en van Keizer Franz-Josef , draaide Filip - haar nog steeds officiële echtgenoot - de geldkraan dicht !....
Als later nog een potsierlijk duel volgde tussen Filip, de wettige echtgenoot , en Mattacic, de minnaar van Louise, vluchtten de geliefden naar Kroatië....Maar Mattacic werd van alles en nog wat beticht, aangehouden en gevangen gezet en Louise werd - met goedkeuring van Leopold II - in een tehuis voor zwakzinnigen opgesloten !...
Maar liefde overwint alle hindernissen....!
Mattacic kwam vrij en slaagde erin zijn geliefde Louise uit het gesticht te bevrijden.Ze vonden een veilig onderkomen in Frankrijk maar waren totaal berooid. Leopold II weigerde zijn dochter te steunen en verkoos zijn immense fortuin aan zijn minnares Blanche Delacroix te besteden !
Pas na het overlijden van haar vader kon Louise naar België terugkeren.... Ze weigerde echter haar minnaar af te zweren en moest ons land opnieuw verlaten.
Tot aan zijn dood in 1923 bleef ze met volle overgave de zieke Mattacic verzorgen.
Louise zelf overleed op 1 maart 1924 eenzaam en vergeten in schrijnende armoede in een rusthuis voor behoeftige oudjes in het Duitse Wiesbaden.Op haar sterfbed droeg de schandaalprinses de foto van haar minnaar in de handen...!
Voordien had haar eigen dochter,Prinses Dorothea, haar de rug toegekeerd en was haar zoon , Prins Leopold , door zijn psychisch gestoorde minnares - met een pistoolschot in het gelaat -gedood. (wordt vervolgd)

12:18 Gepost door WV. in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |  Print

woensdag, 02 mei 2007

LEOPOLD II VERLIEFD OP EEN JONGE PROSTITUEE

blanchedelacroixRond de jaren 1900 stond België aan de top van zijn economische macht en culturele uitstraling.De grootheidswaan en de praalzucht van Leopold II leidden tot prachtige realisaties op stedenbouwkundig gebied van o.a Victor Horta en Henry Van de Velde.De verhoogde welvaart en de toegenomen mobiliteit wekten de illusie dat iedereen van de nieuwe rijkdom en vrijheid kon genieten.
"De Belle Epoque" was een tijd van expansie en grandeur.De groeiende democratisering legde de basis van onze moderne samenleving.
Intussen was Leopold II één van de rijkste en machtigste mannen ter wereld geworden. Dat hij het niet nauw nam met de echtelijke trouw was een publiek geheim.In alle stilte was Koningin Maria- Hendrika voorgoed naar Spa vertrokken ...terwijl hij af en toe de lakens deelde met de mooiste meisjes van de "beau monde" !In de pers werd hij keer op keer op de korrel genomen maar blijkbaar kon het hem niet schelen ...Door zijn opvallende fysiek, zijn machiavellisme, zijn cynisme, zijn gebrek aan familiezin en zijn zwak voor vrouwelijk schoon was hij een dankbaar onderwerp voor karikaturisten en pamflettisten.Marguerite d'Estève, Emilienne d'Alençon, Clara Vard en zovele andere namen van vrouwen werden genadeloos aan de Koning met de witte baard gekoppeld...
In de herfst van 1900 was Leopold in Parijs.Hij ontmoette er de 17-jarige Blanche Delacroix, een luxe prostituee ...
Leopold viel voor haar onuitstaanbare charmes (Hij noemde haar liefkozend zijn "Très Belle" ) en ook Blanche kon aan de beloftes van deze oude en rijke man niet weerstaan. (Ze noemde hem in de omgang haar "Très Vieux").Weldra kwam ze de koning elke week in Brussel in het geheim opzoeken en regelmatig verbleef hij samen met zijn "escortmeisje" in Oostende.( Oostende : de koningin der badsteden - http://www.oostende.be)
Op 19 september 1902 stierf de verstoten Koningin Maria-Hendrika. Dan begon het rijk van Blanche !
Leopold II besteedde ontzettelijk veel geld aan zijn geliefde voor wie hij een adellijke titel kocht. Blanche zou voortaan als de Barones de Vaughan door het leven gaan. Daarbij werd ze de moeder van zijn twee bastaardzonen Lucien en Filip.
Wat niemand kon vermoeden gebeurde :op zijn sterfbed trouwde hij met Blanche....Ze was 26 jaar ! Maar het sprookje was uit !Onder druk van de publieke opinie en de koninklijke familie moest ze het land verlaten.Tot overmaat van ramp werd na haar vlucht naar Parijs beslag gelegd op alle bezittingen en kastelen die Leopold II haar in zijn verliefde bui geschonken had...en bleef ze eenzaam en berooid met haar vroegere minnaar Durrieux (met wie ze 10 maanden later hertrouwde) achter ! Ze stierf in 1948 aan suikerziekte. Pittig détail : haar 2 zonen (verwekt door Leopold II) kregen later de familienaam van hun stiefvader !

11:16 Gepost door WV. in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |  Print