dinsdag, 27 oktober 2009

DE MISLUKTE AANSLAG OP LEOPOLD II

imagex130x195In 1902 werd het traditionele Te Deum van 15 november in de Sint-Michiels - en Sint-Goedelekathedraal vervangen door een herdenkingsplechtigheid voor de pas overleden echtgenote van Leopold II, Koningin Marie-Henriette.
Koning Leopold II woonde samen met de leden van de Koninklijke Familie en de notabelen van het land de ceremonie bij.
Na de dienst vormde zich een stoet van 3 koetsen die de koning en zijn aanhang via de Koningstraat naar het Paleis terugbracht. Toen dook plots uit de menigte de Italiaanse anarchist Gennaro RUBINO op. Zijn bedoeling was Leopold II te doden. RUBINO wilde zich wreken op de afslachting van 6 Leuvense betogers die hun woede uitschreeuwden wegens het niet goedkeuren van de wet op het algemeen enkelvoudig stemrecht (Dit werd pas in 1919 goedgekeurd voor de mannelijke bevolking. In 1948 werd ook het algemeen stemrecht aan vrouwen toegekend)Doch bij het trekken van zijn revolver bleef het wapen in de voering van zijn vest haperen.Daardoor verloor hij kostbare tijd waardoor hij zowel de eerste koets met de door hem gehate Leopold II, als de tweede koets met de vrouwelijke leden van de Koninklijke Familie miste.Tenslotte knalde hij zijn revolver leeg op de derde koets waarin een paar van de voornaamste notabelen van het land hadden plaats genomen. Intussen schreeuwde hij de menigte toe : "Leve de sociale revolutie". De verbouwereerde toeschouwers zwegen ! Niemand was gewond .....De aanslag was mislukt ! Gennaro RUBINO werd opgepakt en opgesloten in de gevangenis van Sint-Gilles.

Op 26 januari 1903 begon te Brussel onder grote belangstelling het assisenproces.RUBINO werd uiteindelijk veroordeeld tot levenslange opsluiting en dwangarbeid.Tijdens zijn proces verklaarde hij dat hij hoopte dat een ander meer geluk zou hebben, dat hij nergens spijt van had en dat hij op om het even welke koning had willen schieten omdat koningen tirannen zijn en het volk uithongeren.Tijdens zijn proces zat hij in de gevangenis van Sint-Gilles.Hij verbleef daar van 15 november 1902 (de dag van de moordaanslag !) tot 8 april 1903.Nadat zijn cassatieberoep verworpen was werd hij overgebracht naar de gevangenis van Leuven-Centraal waar hij zijn zware straf (de aanslag was mislukt, niemand was gewond en toch werd hij tot de zwaarste straf veroordeeld wellicht om als voorbeeld te dienen) zou uitzitten.

Het Belgische penitentiaire systeem was in die tijd gebaseerd op het systeem van cellulair isolement.RUBINO moest nu 24 op 24 uur in zijn bekrompen cel doorbrengen zonder contact met zijn medegevangenen en met een tot een strict beperkt contact met zijn familie.Zo mocht zijn broer hem slechts 1 brief per jaar toesturen.
RUBINO werkte in zijn cel.Aanvankelijk was dat handenarbeid (boekbinden) maar uiteindelijk kreeg hij volgens zijn intellectuele mogelijkheden ander werk o.a vertaalwerk.Intussen hield hij zich bezig met het neerschrijven van zijn anarchistische ideeën met de hoop de manuscripten vroeg of laat uit de gevangenis te kunnen smokkelen en deze uit te geven.Door de eenzame opsluiting en de vele pesterijen ( meestal vanwege de gevangenisdirecteur) ging zijn lichamelijke en geestelijke toestand zienderogend achteruit. Zijn manuscripten werden ontdekt en hem door de directeur van de gevangenis afgenomen.Totaal ontredderd en vereenzaamd stierf hij op 14 maart 1918 (op 59-jarige leeftijd)in de gevangenis van Leuven-Centraal.De volgende morgen werd zijn lichaam in alle stilte begraven.Toen de familie later naar hem informeerde vertelde men dat hij gestorven was aan de Spaanse griep !( een leugen om bestwil ?)

Anne MORELLI, professor Geschiedenis aan de ULB publiceerde in 2006 haar boek : "Rubino.L'anarchiste italien qui tenta d'assasiner Leopold II" (Editions Labor,2006)
Zopas verscheen bij de uitgeverij EPO van de hand van dezelfde auteur een Nederlandse versie onder de titel : "Rubino.De aanslag op Leopold II"Anne MORELLI is erin geslaagd een levendige en indringende reconstructie te maken van de mislukte aanslag op Leopold II.Eerst volgt ze zijn leven in Italië waar hij opgroeide, dan in Londen waar hij leefde in een anarchistisch milieu en dan in Brussel waar hij zijn moordaanslag pleegde.
Tenslotte geeft ze ons een overzicht van de penitentiaire straf die de "mislukte koningsmoordenaar" uitzit in de gevangenis van Leuven-Centraal.We maken langzaam maar zeker het wegkwijnen en de geestelijke aftakeling mee van RUBINO die er totaal ontredderd en vereenzaamd stierf...!

00:20 Gepost door WV. in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |  Print

De commentaren zijn gesloten.