zondag, 21 maart 2010

Wordt PRINS FILIP een ceremoniële Koning ?

BIBU3_GIO2NH15V_1+FF_filipAlbert_jpg_275_In de Standaard en La Libre Belgique van 20/03/2010 en in de Zevende Dag van 21/03/2010 werd veel aandacht besteed aan de politieke macht van de Koning en de modernisering van de monarchie.

Volgens onze grondwet heeft de Koning heel wat bevoegdheden.Hij is onder meer de opperbevelhebber van de krijgsmacht, hij heeft de leiding over onze buitenlandse betrekkingen en heeft het recht munt te slaan.

Volgens art.109 van de grondwet ondertekent,bekrachtigt en kondigt hij de wetten af.Ook zijn politieke rol bij de regeringsvorming is essentieel : volgens art. 96 van de grondwet ontslaat en benoemt hij de ministers.En wat te zeggen over zijn politieke invloed bij het aanstellen van de regeringsformateur in tijden van crisis.In feite is de Koning juridisch onverantwoordelijk en zijn de ministers verantwoordelijk.

Die bevoegdheden werden lange tijd als een grondwettelijke formaliteit beschouwd tot onverwacht in 1990 de "abortuscrisis" losbarste !

Op 29 maart 1990 keurde de Kamer van Volksvertegenwoordigers de wet goed die abortus uit het strafrecht haalt.
Een dag later liet Koning Boudewijn weten dat hij een gewetensprobleem had en de wet niet zou tekenen .

In een brief aan Premier Martens liet de Koning aan de voltallige regering weten dat hij de wet niet zou tekenen wegens "gewetensbezwaren "en hij erop rekende dat de politici naar een oplossing zouden zoeken en tegelijkertijd de instellingen zouden respecteren !Op basis van art.82 van de grondwet werd "de onmogelijkheid tot regeren" vastgesteld.De regering zal dan ook de machten van de Koning uitoefenen.De ministerraad zal de abortuswet tekenen , bekrachtigen en afkondigen !

Tot op vandaag was het relatief stil gebleven over deze aangelegenheid ! Wat verschillende politieke partijen nu voorstellen komt er op neer aan de toekomstige Koning ( Prins FILIP) de expliciete bevoegdheden af te nemen en hem nog louter een ceremoniële rol toe te kennen.Men spreekt dan van een protocollaire monarchie waarin de Koning nog slechts een protocollaire functie heeft !

Het zogenaamde Scandinavische model is al van toepassing in Zweden waar de politieke rol van de koning overgenomen werd door de parlementsvoorzitter.

In 2008 werd in Luxemburg de rol van Groothertog Henri beperkt door hem nog slechts een protocollaire functie te geven ten gevolge van zijn weigering een wet ter legalisering van euthanasie te bekrachtigen.

Men kan zich terecht afvragen hoe men in België een bevredigende oplossing zal vinden om de standpunten van de verschillende politieke partijen met elkaar te verzoenen zonder opnieuw een "mini-koningskwestie" uit te lokken ! Het debat over dit grondwettelijk thema belooft alvast een boeiend stukje geschiedenis te worden !

10:54 Gepost door WV. in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |  Print

De commentaren zijn gesloten.