zondag, 21 maart 2010

Wordt PRINS FILIP een ceremoniële Koning ?

BIBU3_GIO2NH15V_1+FF_filipAlbert_jpg_275_In de Standaard en La Libre Belgique van 20/03/2010 en in de Zevende Dag van 21/03/2010 werd veel aandacht besteed aan de politieke macht van de Koning en de modernisering van de monarchie.

Volgens onze grondwet heeft de Koning heel wat bevoegdheden.Hij is onder meer de opperbevelhebber van de krijgsmacht, hij heeft de leiding over onze buitenlandse betrekkingen en heeft het recht munt te slaan.

Volgens art.109 van de grondwet ondertekent,bekrachtigt en kondigt hij de wetten af.Ook zijn politieke rol bij de regeringsvorming is essentieel : volgens art. 96 van de grondwet ontslaat en benoemt hij de ministers.En wat te zeggen over zijn politieke invloed bij het aanstellen van de regeringsformateur in tijden van crisis.In feite is de Koning juridisch onverantwoordelijk en zijn de ministers verantwoordelijk.

Die bevoegdheden werden lange tijd als een grondwettelijke formaliteit beschouwd tot onverwacht in 1990 de "abortuscrisis" losbarste !

Op 29 maart 1990 keurde de Kamer van Volksvertegenwoordigers de wet goed die abortus uit het strafrecht haalt.
Een dag later liet Koning Boudewijn weten dat hij een gewetensprobleem had en de wet niet zou tekenen .

In een brief aan Premier Martens liet de Koning aan de voltallige regering weten dat hij de wet niet zou tekenen wegens "gewetensbezwaren "en hij erop rekende dat de politici naar een oplossing zouden zoeken en tegelijkertijd de instellingen zouden respecteren !Op basis van art.82 van de grondwet werd "de onmogelijkheid tot regeren" vastgesteld.De regering zal dan ook de machten van de Koning uitoefenen.De ministerraad zal de abortuswet tekenen , bekrachtigen en afkondigen !

Tot op vandaag was het relatief stil gebleven over deze aangelegenheid ! Wat verschillende politieke partijen nu voorstellen komt er op neer aan de toekomstige Koning ( Prins FILIP) de expliciete bevoegdheden af te nemen en hem nog louter een ceremoniële rol toe te kennen.Men spreekt dan van een protocollaire monarchie waarin de Koning nog slechts een protocollaire functie heeft !

Het zogenaamde Scandinavische model is al van toepassing in Zweden waar de politieke rol van de koning overgenomen werd door de parlementsvoorzitter.

In 2008 werd in Luxemburg de rol van Groothertog Henri beperkt door hem nog slechts een protocollaire functie te geven ten gevolge van zijn weigering een wet ter legalisering van euthanasie te bekrachtigen.

Men kan zich terecht afvragen hoe men in België een bevredigende oplossing zal vinden om de standpunten van de verschillende politieke partijen met elkaar te verzoenen zonder opnieuw een "mini-koningskwestie" uit te lokken ! Het debat over dit grondwettelijk thema belooft alvast een boeiend stukje geschiedenis te worden !

10:54 Gepost door WV. in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |  Print

zondag, 07 maart 2010

HET KASTEEL van WIJNENDALE : een historische burcht

Tijdens de laatste dagen van mei 1940 had koning Leopold III het kasteel van Wijnendale uitgekozen als verblijfplaats.
Samen met hem verbleven ook Prins Karel en Koningin Elisabeth in deze middeleeuwse versterkte burcht.

Het was daar dat Koning Leopold op 25 mei 1940 het historisch onderhoud had met een paar van zijn nog in België verblijvende ministers.Het waren de heren Paul -Henri Spaak, Pierlot en Vanderpoorten.
Dit onderhoud -dat verkeerd afliep - lag mee aan de basis van de Koningskwestie die tot in 1950 de Belgische bevolking en de politici verdeelden.
Die breuk tussen de Koning en de Regering Pierlot en de beschuldigingen aan het adres van de Koning dat hij Duitse sympathieën had , hebben van hem een "omstreden" koning gemaakt !
Op 20 september 1944 besloten de Verenigde Kamers dat de Koning in de onmogelijkheid verkeerde om te regeren en werd zijn macht overgedragen aan zijn broer Prins Karel, die als Regent de grondwettelijke eed aflegde.Het land kende een woelige periode en vooral in Wallonië stak een republikeinse stroming de kop op.De terugkeer van de Koning veroorzaakte zware rellen waarbij er in Grâce-Berleur bij Luik 3 doden vielen tijdens een betoging .
Later besliste Koning Leopold III tot troonsafstand ten voordele van zijn oudste zoon Boudewijn die op 17 juli 1951 onder grote belangstelling de grondwettelijke eed aflegde als 5de Koning der Belgen.

Het kasteel van Wijnendale te Torhout is zeker een bezoek waard !

Onderstaande eigen foto toont u hoe het kasteel er vandaag uitziet !

DSC00397-Kasteel van Wijnendale te Torhout

10:12 Gepost door WV. in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |  Print