vrijdag, 30 maart 2007

DE KINDEREN VAN LEOPOLD I

Leopold.I en zijn kinderenEven ons geheugen opfrissen ....

Uit het huwelijk van Leopold I (1790-1865) met Louise-Maria van Orléans (1812-1850) werden 4 kinderen geboren.

1.Louis-Philippe (1833-1834),Hertog van Brabant.Hij overleed amper 10 maanden oud.

2.Leopold II (1835-1909),de tweede Koning der Belgen.Hij huwde in 1853 met Maria-Hendrika (1836-1902),Aartshertogin van Oostenrijk.

3.Filips (1837-1905),Graaf van Vlaanderen, huwde in 1867 met Maria von Hohenzolern-Sigmaringen (1845-1912).Hun jongste zoon is de latere Koning Albert I (1875-1934).

4.Charlotte(1840-1927),Keizerin van Mexico ,gehuwd met Maximiliaan van Oostenrijk (1832-1867),Keizer van Mexico.

Samen met Arcadie Claret had Leopold nog 2 bastaardzonen :

1. Georg MEYER, von Eppinghoven (1849-1904)

2. Arthur MEYER, von Eppinghoven (1852-1940)

In één van de volgende fragmenten behandelen we uitvoerig het zeer intrigerend leven en de mysterieuze waanzin van Charlotte, Prinses van België en Keizerin van Mexico.

15:12 Gepost door WV. in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |  Print

dinsdag, 27 maart 2007

HET EINDE van LEOPOLD I ....

leopold I(foto staande)Op zijn zestigste was er van de legendarische schoonheid van Leopold I niet veel meer te merken.De man van wie Napoleon Bonaparte ooit zei "dat hij nog nooit zo'n knappe man had gezien ",verborg nu zijn kaalhoofdigheid door een pruikje te dragen en liet zijn wenkbrauwen met een potlood bijwerken en af en toe zijn wangen lichtroze poederen...
Ook zijn karakter was er niet op verbeterd en zijn gezondheid ging stilaan achteruit....Hij doorstond helse pijnen wegens galstenen en jichtaanvallen en was onder bestendige doktersbehandeling. 's Nachts kon hij moeilijk in bed blijven : hij sliep rechtop met het hoofd tegen de muur en een kussen onder elk oksel.
Intussen was Arcadie Claret zijn troostende verpleegster...
In 1865 was hij 75 jaar en sloeg het noodlot toe .
Eerst werd hij door een hersenbloeding getroffen en later- na een bezoek aan Koningin Victoria van Engeland - kreeg hij ook nog bronchitis.
Op 10 december 1865 stierf hij omringd door zijn vertrouwelingen..
Intussen had zijn schoondochter, Maria-Hendrika, de toekomstige koningin, zijn trouwe minnares Arcadie Claret - wellicht na een hevige familieruzie - van zijn sterfbed verdreven.
Het laatste woord dat hij uitgesproken had was "Charlotte".
Dacht hij aan zijn eens zo geliefde vrouw Charlotte van Wales of aan zijn dochter Prinses Charlotte, ,de latere ex-keizerin en weduwe van de gefusilleerde keizer van Mexico ?
De dag van zijn begrafenis kwamen duizenden Belgen een laatste hulde brengen aan hun koning die hen meer welvaart , vrede en stabiliteit had bezorgd.Vanuit alle hoeken van de wereld stroomden rouwbetuigingen toe.
Leopold I werd begraven in de O-L-Vrouwekerk van Laken.
Hoewel het zijn wens was om aan de zijde van prinses Charlotte van Wales bijgezet te worden vond de regering dat de stichter van de dynastie zijn laatste rustplaats in België verdiende.En zo geschiedde ...
Eén van de invloedrijkste koningen ooit was niet meer !
Een paar dagen later,in een theatrale troonrede voor de Kamer en Senaat zei zijn opvolger, Leopold II ,letterlijk : " België heeft net als ik een vader verloren "....

12:25 Gepost door WV. in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |  Print

vrijdag, 23 maart 2007

KONING LEOPOLD I en zijn minnares ARCADIE CLARET

arcadieIn 1850 is koningin Louise-Marie ziek.De revolutie van 1848 heeft haar familie uit Frankrijk verdreven en haar vader overlijdt korte tijd later.
De koningin trekt zich eenzaam en verlaten terug en in al haar verdriet verneemt ze dat Leopold I een relatie begonnen was met de 15-jarige Arcadie Claret de Viescourt.In haar hart weet ze dat hij haar meerdere malen ontrouw is geweest en ze beseft maar al te goed dat de koning van jonge knappe vrouwen houdt.
Arcadie Claret etaleert openlijk dat ze de geliefde is van de koning en pronkt in de stad met al haar pracht en weelde die ze van haar minnaar kreeg.Het volk stelde haar arrogantie niet op prijs en jouwde haar regelmatig uit toen ze uitdagend in een open koets door Brussel reed.Ook Leopold werd het mikpunt van spot en misprijzen en werd ook door zijn toenmalige ministers op de onhoudbare toestand gewezen...
Maar de koning ontvouwde één van zijn meest opmerkelijke plannen.Hij liet zijn geliefde Arcadie Claret in het huwelijk treden met zijn stalknecht, een zekere Frederik Meyer.De dekmantel van het schijnhuwelijk was perfect.De arme Meyer werd onmiddellijk na zijn huwelijk naar Duitsland gestuurd en de twee geliefden konden volop hun gang gaan !
Weldra werd Georges, de eerste bastaardzoon van Leopold ,geboren.Drie dagen voor de dood van Louise-Marie op 11 oktober 1850- onder zware druk van de publieke opinie en de reacties van de toenmalige politici - vertrok Arcadie Claret naar Duitsland.
Maar de relatie kreeg nog een staartje : op 25 september 1852 werd Arthur, de tweede bastaardzoon van Leopold geboren.Zowel Arcadie als haar twee zonen werden later in de adelstand verheven. Zij gingen voortaan door het leven als baronnes en baronnen van het adellijk geslacht Von Eppinghoven.(zo genoemd naar de naam van een landgoed waarvan Leopold I eigenaar was !)
Vandaag nog leven hun nakomelingen wijd verspreid over verschillenden continenten.Meer dan 20 jaar bleef Arcadie Claret,baronnes von Eppinghoven aan de zijde van Leopold I.Het was wellicht de langste liefdesrelatie in zijn veel bewogen leven....
Is het niet opvallend hoe tot op heden - op een paar moedige publicaties na ! - zo bitter weinig omtrent deze harde waarheid over Leopold I werd geschreven en hoe zeer dit onderwerp tot op de dag van vandaag nog altijd door velen als een taboe wordt beschouwd ?

16:30 Gepost door WV. in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |  Print

dinsdag, 20 maart 2007

LOUISE-MARIE van ORLEANS : EERSTE KONINGIN DER BELGEN

250px-Koningin_Marie-Louise_van_Belgi%C3%ABNa zijn installatie als Koning van België vinden zowel zijn onmiddellijke omgeving als Koning Leopold I zelf dat het tijd wordt om officieel voor een nageslacht te zorgen.Om dat te bewerkstelligen besluit hij opnieuw te trouwen.....Zijn keuze valt op de 19-jarige prinses Louise-Marie van Orléans, één van de drie dochters van de Franse koning Louis-Philippe.
Het huwelijk zal een zuiver "marriage de raison " worden en al die politieke overwegingen stemmen de toekomstige koningin van België droefgeestig.Leopold had zijn toekomstige bruid trouwens het laatst gezien toen ze als jong kind de begrafenis bijwoonde van zijn eerste vrouw Prinses Charlotte van Wales en vond het niet nodig met zijn verloofde opnieuw kennis te maken of haar te bezoeken.
Na onderhandelingen met zijn toekomstige schoonvader over de zakelijke en financiële kant van het huwelijk werd in augustus de trouwpartij in Compiègne voltrokken.Leopold is dan 42 jaar.De frêle levenslustige maar onervaren Louise -Marie is amper 20.
Berustend in haar lot en onzeker over haar toekomst verliet ze de volgende dag Frankrijk richting Laken.Voor de piepjonge koningin was het nieuwe leven in Brussel een grote aanpassing.
In juli 1833 schenkt de koningin het leven aan een troonopvolger maar Louis Philippe Leopold sterft nog geen jaar later.Nadien wordt de koninklijke familie uitgebreid met Leopold (de toekomstige Leopold II ), Filips (Graaf van Vlaanderen) en Charlotte.(de toekomstige keizerin van Mexico).Koningin Louise-Marie, die zich uitsluitend met de opvoeding van haar kinderen bezighoudt, wordt door de bevolking op handen gedragen Van de binnenlandse en buitenlandse politiek begrijpt ze niet veel.Ze voelt zich vaak alleen en verlaten....
Als haar vader jaren later tijdens de Franse Revolutie van de Franse troon verjaagd wordt en in ballingschap sterft is ze ontroostbaar. Ze vergaat van heimwee en verdriet. Haar steeds zwakkere gezondheid laat haar niet toe de sexuele honger van haar man volledig te bevredigen....
Het gevolg is dat Koning Leopold I zijn vertier buiten het huwelijk zoekt ..Weldra neemt de jonge Arcadie Claret de Viescourt haar plaats in...tot groot ongenoegen van de bevolking.
Doodziek en diep bedroefd om de gang van zaken zal de Eerste Koningin der Belgen in alle stilte op 11 oktober 1850 te Oostende overlijden.Ze is pas 38 jaar, de koning is er dan 60 !

11:58 Gepost door WV. in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |  Print

vrijdag, 16 maart 2007

LEOPOLD von SAKSEN-COBURG WORDT KONING DER BELGEN

551px-Leopold_I_als_ruiterIn 1815 willen de grootmachten - na de Napoleontische oorlogen - voor goed orde op zaken stellen.
Op het Congres van Wenen beslist de Europese coalitie de macht van Frankrijk in te dijken door België en Nederland samen te voegen tot het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden onder de leiding van Willem I van Nassau.
Toen onze gewesten zich tijdens een korte Revolutie in 1830 afscheurden van Nederland werd door Het Voorlopig Bewind de onafhankelijkheid uitgeroepen en werd een Nationaal Congres samengesteld om de nieuwe natie te besturen...
Men ging op zoek naar een koning. Eerst koos men voor de hertog van Nemours, de 16-jarige zoon van de Franse koning Louis-Philippe. Groot-Brittannië verzette zich tegen een koning van Franse afkomst en schoof de in Londen wonende en tot Engelsman genaturaliseerde Duitser Leopold van Saksen-Coburg-Gotha voor.
Op 9 juli werd hij door het Nationaal Congres tot Eerste Koning der Belgen uitgeroepen.Voordien had hij om duistere redenen het aanbod van de Griekse Kroon afgewezen.
Een week later zette Leopold voet aan wal in De Panne en na een triomftocht door ons land legde hij op 21 juli in Brussel op het Koningsplein de grondwettelijke eed af...
Veel liefde voor zijn nieuwe vaderland had de koning echter niet.Velen beweren zelfs dat hij de inwoners hartsgrondig haatte.... Slechts twee dingen waren belangrijk voor hem: geld en seks. Zijn eerste prioriteit ( geld dus) was het vergaren van een fortuin .Vergeten we niet dat hij als kind was opgegroeid in de armste adellijke familie van Duitsland en hierdoor heel waarschijnlijk zwaar gefrustreerd was.
De Belgische Staat betaalde Leopold I jaarlijks de immense dotatie van 2,7 miljoen frank (vandaag 540 miljoen frank of 13,4 miljoen €) . Intussen kreeg hij ook nog een jaarlijkse dotatie van 50.000 ponden als weduwnaar van Prinses Charlotte(vandaag 250 miljoen frank of 6,2 miljoen €. ) Aldus kon hij in korte tijd een gigantisch privé-fortuin opbouwen en zijn privé-bezittingen uitbouwen....
Over zijn tweede prioriteit (seks dus) berichten we later wanneer we zijn liefdesleven met zijn jonge minnares Arcadie Claret - bij wie hij 2 bastaards verwekte - onder de loep nemen......

15:09 Gepost door WV. in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |  Print

woensdag, 14 maart 2007

LEOPOLD en CAROLINE BAUER

350px-Leopold_portret_winterhalterHet huwelijk van Leopold von Saksen-Coburg met de rondborstige tijgerin , Prinses Charlotte van Wales, de erfgename van de Britse troon, kwam tot een dramatisch einde door haar overlijden in het kraambed.Leopold die echt van haar hield was ontroostbaar..Zijn verdriet was onmenselijk groot ! Charlotte's dood maakte echter van hem de rijkste prins van Engeland.Via zijn huwelijk ontving Leopold een jaarlijkse dotatie van 50.000 pond.Dit bedrag is vandaag gelijk aan 6,25 miljoen € of 250 miljoen Belgische franken.Leopold erfde ook alle bezittingen van zijn overleden vrouw !Daarbij had hij vroeger reeds het bekende Kasteel Claremont House gekregen.Vergeten we niet dat hij intussen zijn bezittngen wist uit te breiden en zijn rijkdom nog op te voeren...Naar het einde van de jaren 1820 drong de naaste omgeving van Leopold er op aan dat hij zijn veelwijverij zou stoppen en zou uitkijken naar een vaste stabiele relatie.In september 1828 vertrok hij naar Berlijn en ontmoette er de mooie actrice Caroline BAUER, die in Mozarts opera " De Toverfluit" de rol speelde van Papagena.Prompt werd de nog jonge maagd , die met haar moeder samenleefde, door Leopold ten huwelijk gevraagd. Het morganatisch huwelijk werd waarschijnlijk voltrokken in zijn paleis Claremont House.Dat het huwelijk geheim moest blijven zal wel als enige reden gehad hebben dat Leopold kost wat kost zijn rijkelijke dotatie niet wilde kwijtspelen...Maar de liefde zal niet duren. Leopold en Caroline groeiden uit elkaar.Toen Leopold in 1830 het vooruitzicht verwierf op de Griekse koningskroon was het duidelijk dat het burgermeisje,zoals ze later in haar mémoires zelf schreef, niet meer welkom was en " hij haar naïeve vertrouwen had misbruikt toen hij haar met valse beloften naar Engeland gelokt had om de verveling van een geblaseerde heer te verzoeten"..... Eind mei 1830 verliet Caroline Bauer samen met haar moeder Engeland. Ze voelde zich als een gedumpte hoer toen ze te horen kreeg dat ,indien Leopold koning wilde worden, hij met een echte prinses moest trouwen.Het huwelijk werd als onbestaande en ongeldig beschouwd.Gebroken door intens liefdesverdriet en haatgevoelens keerde ze terug naar Berlijn, hervatte haar optredens als actrice en huwde met een Poolse Graaf. De machtige vrienden van Leopold verbrandden achteraf alle officiële documenten zodat er rond dit huwelijk voor altijd een mysterie zal blijven hangen...Op 18 oktober 1877 pleegde Caroline Bauer zelfmoord door gif in te nemen...Graag willen we een historische leugen rechtzetten : Louise Marie van Orléans, de eerste koningin der Belgen, was dus de derde vrouw van Leopold I vermits Caroline Bauer zijn tweede vrouw was !

11:50 Gepost door WV. in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |  Print

maandag, 12 maart 2007

DE DUITSE DROOMPRINS TEMT DE BRITSE FEEKS

225px-Charlotte_%2C_Prinses_van_WalesWie zich verdiept in het levensverhaal van Leopold I komt steeds weer onder de indruk van de wijze waarop hij zich langzaam maar zeker wist op te werken tot één van de rijkste en invloedrijkste koningen ter wereld.Niemand slaagde er beter in dan hij om zijn ontegensprekelijke charmes en aantrekkingskracht op het vrouwelijk geslacht zo te combineren met talent en diplomatie.Toen hij in 1816 aan het Britse Hof werd uitgenodigd door de toemalige prins-regent,George van Wales (de toekomstige George IV) maakte hij er kennis met diens dochter Prinses Charlotte...Hij maakte diepe indruk op haar ...maar haar vader had reeds uitgemaakt dat ze zou trouwen met Willem II van Oranje, de toekomstige koning der Nederlanden.Charlotte verbreekt tegen de wil van haar vader de verloving. Weg was de droom van George van Wales.Aldus was het een koud kunstje voor de opportunist, rokkenjager en fortuinjager Leopold om de vrijgevochten jonge feeks te bekoren en aldus uitzicht te krijgen op een rijkelijk en invloedrijk bestaan aan de zijde van kroonprinses Charlotte....Stiekem droomde hij ervan om later over Engeland te regeren.In de lente van 1816 trad hij in het huwelijk. In 1817 was Charlotte zwanger.Bij de geboorte van het kind liep het mis : haar kind (een zoon) kwam dood ter wereld.Een paar uur later,op 5 november 1817 overleed Prinses Charlotte aan de gevolgen van de moeilijke bevalling.De dokter-verloskundige haalde zich de woede van het volk en de familie en de vrienden op het lijf en schoot zich ten einde raad een paar maanden later een kogel door het hoofd..Aldus eindigde één van de pijnlijkste ervaringen in het leven van Leopold.Zal hij deze zware beproeving te boven komen ? Hoe zal hij dit verdriet verwerken ? Zelf vertoeft de eenzame weduwnaar meestal in het buitenland.Hij verzorgt er zijn persoonlijke relaties en diplomatieke betrekkingen.Voor veel vrouwen is deze wereldburger de geschikte partij en overal liggen ze op de loer om zijn gebroken hart te lijmen !...(hierover later meer !)

11:19 Gepost door WV. in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |  Print

vrijdag, 09 maart 2007

POLIXENA von TUBEUF

mon_his_leopold_I_highZoals velen onder u heb ik op school kennis gemaakt met de vaderlandse geschiedenis.Het zal wel aan mij gelegen hebben dat ik er zo weinig van opgestoken heb.Vele jaren later ben ik er achter gekomen dat er veel meer aan de hand was geweest en dat de helden die men ons voorschotelde niet zo onbesproken waren als men ze in onze schoolboeken beschreef.

Na jaren van lectuur en opzoekingen en met de kritische terugblik op de dingen des levens kan ik eindelijk alles in een totaal nieuw perspectief plaatsen...

We duiken even terug naar de jaren die voorafgingen aan het ontstaan van het Belgisch Koningshuis in 1830-1831.

Geschiedenis hangt af van vreemde toevalligheden en een soms bizarre samenloop van omstandigheden.Dat onze huidige koningen erfgenamen zijn van het duitse adellijk geslacht von Saksen -Coburg-Gotha is te danken aan de machtswellust en grootheidswaanzin van de toenmalige onbemiddelde hertogelijke Beierse familie met een piepklein grondgebied van amper een paar vierkante kilometer groot.

Toen in 1790 prins Leopold Georg Christian Frederik von Saksen-Coburg als derde zoon van Hertog Frans geboren werd kon niemand vermoeden dat hij in 1831 de Belgische koningskroon zou bemachtigen. Leopold I, die zijn nieuwe landgenoten diep haatte, zoals hij zelf verklaarde, werd de eerste Coburg in rij van de Belgische monarchie. Een historisch ongeluk ...

En toch was de mooie jonge prins bijna een andere weg opgegaan...Zijn ontmoeting met ene Polixena (later Pauline genoemd) von Tubeuf maakte van Leopold een smoorverliefde man.Ook Pauline liep hoog op met haar romantische sprookjesprins. ( Hij sprak bovendien naast zijn moedertaal vlot verschillende talen en blonk uit in wetenschappen, filosofie en mondaine literatuur.)Weldra wordt hij aan alle hoven in Europa bestempeld als een briljante diplomaat en overal werd hii geprezen vor zijn militair inzicht.Maar langzaam wordt Polixena op de achtergrond verdrongen en duistere machten zien in dat deze romantische liefde een verdere carrière en de weg naar het fortuin in de weg staat.En gelijk zullen ze krijgen..De verloving wordt verbroken...Terwijl Pauline eindelijk troost zocht in de armen van een andere man vond Leopold zijn weg naar meer vrouwelijk schoon aan de vele hoven die hij bezocht.Sexuele escapades waren schering en inslag.Op bepaalde van zijn veroveringen komen we hier later nog eens terug !

Eindelijk belandde hij aan het Engelse Hof waaar hij zijn eerste vrouw Charlotte ten huwelijk vroeg.Prinses Charlotte was de enige dochter van de toenmalige prins-regent van Wales (later Koning George IV) en kleindochter van de blinde debiele koning George III .Met dit berekend huwelijk zou Leopold uit de dwergstaat Beieren ,het aldus tot de rijkste prins van Engeland brengen...

Over de dramatische afloop van dit huwelijk en het aanvaarden van de Belgische Kroon berichten we later !

Terecht kan men zich afvragen hoe de geschiedenis van ons land er zou uitgezien hebben indien Leopold von Saksen-Coburg en Polixena von Tubeuf de stem van hun hart gevolgd hadden ! KLIK HIER

woensdag, 21 februari 2007

WIE WAS ERASME LOUIS, BARON SURLET de CHOKIER ?

200px-SurletdechokierGeboren in Gingelom op 27/11/1769 en er getorven op 7/08/1839.Limburgse politicus en edelman.Hij werd in 1816 als baron opgenomen in de Belgische adel.Op 25 februari 1831 werd hij tot Regent benoemd en was aldus het eerste Staatshoofd van België.Hij bleef dit tot Koning Leopold I op 21 juli 1831 de eed aflegde.KLIK HIER

20:01 Gepost door WV. in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |  Print

dinsdag, 20 september 2005

 

Het heden is niets meer dan een moment tussen verleden en toekomst

12:53 Gepost door WV. | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |  Print

maandag, 19 september 2005

De Schepping...

Heeft GOD de MENS geschapen of heeft de MENS GOD geschapen ?

15:23 Gepost door WV. | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |  Print

zondag, 18 september 2005

De waarheid...

"DAT DE WAARHEID NIET BESTAAT IS DE ENIGE WAARHEID DIE WE MOETEN AANVAARDEN"

12:43 Gepost door WV. | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |  Print

vrijdag, 15 oktober 2004

EN DE MENS SCHIEP GOD EN DE DUIVEL .....

Schrijven is voor velen een vorm van therapie, een stil genezen van opgekropte frustraties uit een ver verleden of de ingehouden woedes tegen het onrecht in deze wereld en het noodlot van het aardse bestaan...Filosoferen over leven en dood is van alle tijden. En toch is dit "ZIJN" maar een kleine lichtflits in de oneindige duisternis van het "ONEINDIGE NIETS"... Hoe ouder ik word , hoe groter de angst voor de dood ...De angst voor het fatale einde en het verdwijnen in het oneindige niets ! En toch zie ik dagelijks om me heen de vernieuwing opstaan, het zich eeuwig herhalen van nieuw leven na de dood.Zoals elke ziekte gepaard gaat met een genezing en elke straf gevolgd wordt door een loutering. En velen, overal ter wereld, hebben net als ik ervaren hoe jeugddromen openspatten als een zeepbel , hoe ideeën botsen met andere overtuigingen, hoe religies aanzetten tot wrede en gruwelijke daden, hoe tegenstellingen leiden tot het uitroeien van elkaar....De mensen hebben zowel GOD als de DUIVEL geschapen naar hun beeld en gelijkenis. In feite betreur ik echt dat God niet bestaat !

11:21 Gepost door WV. | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |  Print

maandag, 15 maart 2004

I LIKE GIRLS IN RUSSIA

THOU heeft zopas een nieuwe CD uit. Veelbelovend en zeker de moeite waard om naar te luisteren.meer info : http:// www.thou.be

11:25 Gepost door WV. | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |  Print

woensdag, 25 februari 2004

DE NIEUWE VERKEERSWET

Vanaf 1 maart wordt de nieuwe verkeerswet van kracht.Wat vooral opvalt zijn de boetes...Meer info hierover op : www.verkeerswet.be/

14:43 Gepost door WV. | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |  Print

donderdag, 19 februari 2004

WERD KONING ALBERT I VERMOORD ???

Op 17 februari 1934 overleed Koning ALBERT I. Officieel luidde het dat hij van de rotsen viel in Marche-les-Dames.Zopas verscheen het boek "De val van Albert I" van de hand van de franstalige journalist Jacques NOTERMANS (uitgeverij Van Halewyck,308 p.) De geruchten dat Koning Albert I zou vermoord zijn hebben steeds als een waas van geheimzinnigheid over de historische feiten gehangen. Er werd veel geroddeld , veel verondersteld maar tot nu toe heeft niemand de waarheid kunnen achterhalen. Werd de ware toedracht van de feiten indertijd vakkundig in de doofpot gestopt ? Was het de perfecte moord ? Jacques NOTERMANS is één van de eersten die het gerechtelijk dossier heeft uitgepluisd en de vele tegenstrijdigheden in het onderzoek heeft onderzocht.Hypothetische conclusie van de journalist : de koning is niet van de rotsen in Marche-les-Dames gevallen maar elders vermoord. Waarschijnlijk in het paleis in Laken en daarna naar Marche-les-Dames getransporteerd. Door wie werd hij vermoord ? Het mysterie blijft onopgehelderd en het ziet er naar uit dat wij nooit de echte waarheid zullen kennen.Ik vraag mij af of de kinderen op school nog steeds ingeprent worden dat de koning van de rotsen viel of zijn er al leerkrachten die het aandurven deze stelling in twijfel te trekken ?

10:55 Gepost door WV. | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |  Print

maandag, 16 februari 2004

AND THE SHOW GOES ON .....

De VLD heeft zopas een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de tragi-komedie die sinds verleden week wordt opgevoerd.Blijkbaar was de oplossing die toen uitgedokterd werd om Karel DEGUCHT uit te schakelen bij te veel mensen in het verkeerde keelgat geschoten. En kijk, een paar dagen later heeft deze partij een nieuwe voorzitter uit haar hoed getoverd ! Hebt u ook de beelden op TV gezien ? Heimelijke verkrampte grimassen van komedianten die door hun nietszeggende verklaringen willen laten uitschijnen dat alles weer koek en ei is ! Neem het van mij aan de VLD zit in de puree en het zal in geen geval Dirk STERCKX zijn die het tij zal laten keren....Maar zoals altijd zijn we geduldig en wachten we af wat de toekomst zal brengen....Intussen wordt er niet of weinig geregeerd en blijven zovelen in de kou staan...Daarom is het goed dat er in democratische regimes regelmatig verkiezingen zijn om veelbelovers en nietsdoeners op hun plaats te zetten !

14:53 Gepost door WV. | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |  Print

vrijdag, 13 februari 2004

VERHOFSTADT KNIJPT DEGUCHT DOOD !!!

De titel heb ik zelf niet bedacht.Het was de titel op de frontpagina van een populaire Vlaamse krant.Ik moet u bekennen dat ik (net als zovelen in ons land ) verrast doch enigzins geamuseerd heb toegekeken hoe genadeloos de politiek kan toeslaan...Men gaat er werkelijk over lijken ! Ik zeg het al sinds jaren : we worden geregeerd door machtwellustelingen .... ! Gelukkig blijven we voorlopig nog gespaard van politieke moorden in de ware zin van het woord ...Hoewel de titel van dit stuk laat vermoeden dat men een individu niet lichamelijk moet uitschakelen om hem monddood te maken. Intussen realiseert de VLD zich dat de boot aan het kapseizen is. De kapitein heeft begrepen dat hij alleen via een noodingreep een ramp kan vermijden.Met spanning wachten we op het vervolg ....

17:34 Gepost door WV. | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |  Print

vrijdag, 06 februari 2004

MIDDELKERKE (bis)

Het vroegere Epernayplein (in de volksmond bekend als "de put") wordt omgetoverd tot een volwaardig evenementenplein met ruime zitplaatsen voor de toeschouwers.Het plein moet samen met het gekende Casino de aantrekkingskracht van deze badstad worden.Op het ogenblik zijn de werken in de eindfase getreden zodat de vele toeristen die jaarlijks naar Middelkerke komen er weldra met volle teugen zullen kunnen genieten van de vele optredens van talrijke artiesten.De foto hierbij geeft een idee van de totale vernieuwing.

15:04 Gepost door WV. | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |  Print

woensdag, 04 februari 2004

MIDDELKERKE

Binnenkort (tegen de grote vakantie) wandelen duizenden toeristen over het majestueuze evenementenplein (Epernayplein) rechtover het Casino van Middelkerke.In bijlage een voorproefje van hoe het er in het echt zal uitzien

21:34 Gepost door WV. | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |  Print

maandag, 02 februari 2004

JAMBERS' KIJK OP VLAANDEREN.

Wie een historisch portret wil maken van de Vlamingen moet zonder twijfel het archief van documentaires van Paul JAMBERS raadplegen. Jarenlang heeft hij de meest gekke en bizarre Vlamingen in hun doen en laten op de buis gebracht. Spijtig genoeg waren het meestal mensen die om de één of andere reden nooit in het nieuws kwamen : achterlijke boeren, schizofrene dorpsfilosofen, ontspoorde jongeren, geile hoerenlopers, ziekelijke godsdienstfanaten, getatoueerde prostituees, gevaarlijke criminelen,verslaafden, geesteszieken,verbrassers, luierikken, enz...Toch is zijn bijdrage niet waardeloos geweest omdat hij door zijn werk juist de aandacht heeft gevestigd op het fenomeen van "de mensen met een afwijkend gedrag".Het verwondert me dan ook niet dat hij na al die jaren tot één van de populairste televisiemakers is uitgegroeid. Las ik niet ergens dat hij zijn productiehuis zou verkopen ? Juist ! TV-kijkers hebben blijkbaar nood aan dergelijke programma's.Omdat ik mijn kijkcijfers nog even wil opkrikken gebruik ik ook een foto van hem ! Afwachten wat het resultaat ervan zal zijn...

11:46 Gepost door WV. | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |  Print

vrijdag, 30 januari 2004

KIM en JUSTINE....en de anderen.

Elke dag opnieuw - na een slechte nachtrust - uit je bed stappen is vooral in de wintermaanden geen lachertje.Ik heb een hekel aan die zure koude wind en die dreigende donkere wolken !De zee gromt van woede en stuurt haar golven schuimbekkend hoog op het strand.De schreeuw van een verdwallde meeuw snijdt door merg en been. Mijn donkerbruine boterham met materneconfituur smaakt me niet.De geur van Vicky haar marlboroughsigaret maakt me prikkelbaar. Wat zal het vandaag worden ? Door de ochtendradio komt er dan ook nog dat bericht dat één van de Belgische excellenties een beenbreuk heeft opgelopen. Dat herinnert mij aan mijn ongeluk van een paar maanden geleden waarbij ik mijn " nek " heb gebroken.... Mijn onvermijdelijke ochtenddepressie steekt weer eens de kop op.. en het scheelt niet veel of ik had met de vlakke hand mijn zielig spiegelbeeld een rake klap gegeven... Maar laat ons positief denken ! De chirurgie heeft bij mij wonderen gedaan en ook bij Minister DEWAEL zal het wel goed komen. Hij moet zich geen zorgen maken : zijn loon zal verder worden uitbetaald !En niemand zal voelen dat er een minister minder aan het werk is ! Gelukkig is er ook dat goede nieuws over onze Belgische tennisters Kim en Justine. Met spanning wacht ik op dit duel. De uitzending op TV is op een nachtelijk uur. Wat kan het me schelen als slaappillen en homeopathische wonderpillen niets kunnen doen om mijn biologische klok en mijn bioritme weer normaal te laten functioneren !

12:01 Gepost door WV. | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |  Print

dinsdag, 06 januari 2004

NIEUWE VERSIE VAN DE TIEN GEBODEN

Laten we het jaar goed beginnen ! Jawel met MOZES. Je weet hoe hij plots de berg afdaalde met de Tien Geboden gegrift in steen:waarschijnlijk een overlevering uit het Joodse geloof.Ze staan in de boeken van het Oude Testament (EXODUS en DEUTERONIUM) en werden ruim 3000 jaar geleden in het Hebreeuws geschreven.In 200 v.Christus werden ze eerst in het Grieks vertaald en 400 jaar later in het Latijn.Pas in 1500 kwam er een vertaling in het Nederlands.Zoals je kan zien zijn de Tien Geboden er tot nu toe in geslaagd de evolutie der tijden te overleven. Wie de jongste versie doorneemt moet tot zijn grote verbazing vaststellen dat heel wat waarden gedurende al die tijd onaangetast zijn gebleven en voor velen nog de basis vormen van hun denken en handelen. Hieronder volgt de zopas gepubliceerde versie in een modern Nederlands...1.Vereer naast mij geeen ander God.2.Maak geen goden beeld van Mij.3. Misbruik de naam van de Heer van God niet.4.Hou de Sabbat in ere.Het is een heilige dag.5.Toon eerbied voor uw vader en uw moeder.6.Pleeg geen moord.7.Pleeg geen overspel.8.Steel niet.9.Leg over een ander geen valse getuigenis af.10.Zet uw zinnen niet op het huis van een andere en evenmin op zijn vrouw,op zijn slaaf,slavin,rund of zijn ezel of wat hem nog meer toebehoort.Ik ben er zeker van dat je bij het lezen van die "aanbevelingen " wel enige bedenkingen zal hebben ...Stof tot discussie. Waarom niet ?

05:03 Gepost door WV. | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |  Print

zaterdag, 20 december 2003

ZES OP EEN RIJ

Shana, Joyce, Santana, Ilana, Shawn en Jarod ...Sluit de ogen voor de wrede wereld waarin we leven. Bouw aan een betere wereld vol vriendschap en liefde. Maak van 2004 een jaar van vrede en vreugde !

11:27 Gepost door WV. | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |  Print

woensdag, 05 november 2003

DE KONING TE RIJK !

Boeken over het koningshuis zijn zeer populair.Om de haverklap verschijnen dan ook nieuwe verhalen over het reilen en zeilen van de Belgische koninklijke familie.Het lezen waard is de biografie "ALBERT II" van Christian Laporte,een journalist bij de krant Le Soir.Zopas verscheen het boek "De koning te rijk" van televisiejournalist Reinout Goddyn.Dit boek geeft ons een indringende kijk op de opbouw van het vermogen van onze Belgische koningen. Zijn speurtocht in oude testamenten,oude briefwisseling en zijn vele gesprekken met betrokkenen en bevoorrechte getuigen levert een verrassend verhaal op over spaarzaamheid en werklust maar ook over afgunst en bedrog.Intussen blijkt uit dit werk nogmaals wat al lang geweten was : over het precieze vermogen van onze koning en de leden van de koninklijke familie hangt een waas van geheimzinnigheid...Het is dan ook de verdienste van de vele publicaties om stukje bij stukje een tipje van de sluier op te lichten !

12:47 Gepost door WV. | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |  Print

maandag, 27 oktober 2003

HALLOWEEN

0

19:51 Gepost door WV. | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |  Print

vrijdag, 24 oktober 2003

DE HOESTHOESJES VAN JEAN-PIERRE VAN ROSSEM

Sinds enige tijd zijn de tabaksfabrikanten door de wet verplicht ontradende slogans op de sigarettenpakjes af te drukken.Verstokte rokers - en hun aantal is niet gering - vinden deze teksten een misplaatste grap en doen er alles aan om de anti-rookfanaten de mond te snoeren.Als men deze nicotineverslaafde medeburgers hoort is het net alsof roken een onschuldig tijdverdrijf is.Wat meer is ze ontwikkelen de meest onzinnige theorieën om hun moordend gedrag goed te praten...Wie ooit de wetenschappelijke rapporten over de gevaren van het regelmatig roken heeft gelezen zal niet ontkennen dat rokers zowel zichzelf als hun niet-rokende medeburgers onherstelbare schade toebrengen....En kijk daar gaan ze alweer in de tegenaanval:binnenkort komer er goedkope "hoesthoesjes" op de markt om over de pakjes te trekken met ...jawel slogans die het roken verheerlijken.Dat men daarbij kettingroker Jean-Pierre VAN ROSSEM als public relation (of moet ik zeggen boegbeeld) inschakelt tart alle verbeelding.Ouders let op uw kinderen want binnenkort zal het "cool" zijn een sigaret te voorschijn te halen uit een pakje met zo'n verhullend jasje !!!

19:09 Gepost door WV. | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |  Print

donderdag, 23 oktober 2003

VISBESTAND IN NOORDZEE BEDREIGD ???

Het ecosysteem van de Noordzee wordt bedreigd door de opwarming van het water ! Zo schrijft "DE MORGEN" in de editie van 22 oktober.Het warmere water van de Noordzee is dan wel goed nieuws voor de toeristen maar niet voor de vissen, zeevogels en zeehonden.Dit zijn dieren die zich vooral voeden met het koudwaterplankton.(microscopische kleine wezentjes die men met biljoenen op elke vierkante centimeter van de zee vindt).De stijging van de temperatuur van het water jaagt het koudwaterplankton naar noordelijker wateren wat met zich meebrengt dat kabeljauw,zalm en andere vissen mee emigreren...Nu de Noordzee opwarmt duiken er een heleboel mediterrane vissen op zoals sardientjes,octopussen en rode zeebarbelen die zeer populair zijn in Spanje en Frankrijk.De Belgische kustvissers zijn zich volop aan het omscholen en worden weldra sardinevissers.De eerste sardientjes duiken reeds regelmatig op in hun netten en worden hier en daar al gecommercialiseerd. Ook de krabben en de kreeften, die zeer goed gedijen in het warmere water zullen in de toekomst talrijker aanwezig zijn in onze wateren.De toeristen zijn gewaarschuwd : als je volgend seizoen gaat pootje baden is het oppassen geblazen want voor je het weet heeft zich een krab of een kreeftje aan uw tenen vastgehaakt !

11:57 Gepost door WV. | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |  Print

dinsdag, 14 oktober 2003

VAN RIK DAEMS TOT CHANTAL PAUWELS ....

Enige weken geleden werden we geconfronteerd met een foto van Rik DAEMS die als een vadsige koning poseerde voor zijn imposante villa.Dit beeld is bij velen blijven hangen temeer hij in het bijhorende interview van leer trok tegen de profiteurs-werklozen.Vandaag rommelt het opnieuw in Antwerpen.Schepen Chantal PAUWELS (het meisje met de steeds verwonderde ogen en de onschuldige glimlach) zou voor 144 € een woning huren van het OCMW.Ik heb de beelden van haar woning op TV gezien: een schamele huurwoning ! Op de eerste bladzijde van de sensatiekranten vind ik geen foto van deze dame waarop zij poseert voor haar "krot"... En toch vraagt haar eigen Agalevbestuur dat ze zou aftreden ! Na haar rugzakje gekocht te hebben met een visa-kaart moet ze het nu ontgelden omdat ze het zuinig doet en verkiest in een onconfortabele wonig te gaan wonen.... De zoveelste politieke moord is in de maak!!!Op hetzelfde moment van deze politieke misdaad verschijnt "13" de nieuwste thriller van één van de productiefste misdaadauteurs van Vlaanderen : Pieter ASPE. De titel verwijst naar het dertiende boek van deze auteur !Ook in dit boek kan de schrijver geen afscheid nemen van zijn hoofdpersonages die hij in al zijn boeken steeds weer opvoert: speurder VAN IN en onderzoeksrechter Hannelore MARTENS. Na hun wat geheimzinnige liefdesrelatie besluiten beiden in het huwelijksbootje te treden. Maar -hoe kan het anders ? - moord en intriges zijn de spelbrekers ...Het is een vlotlezend verhaal dat weer eens in veel scholen op het lijstje zal komen van de verplichte lectuur... Waar is de tijd dat leraars dit literaire genre nog verwerpelijk vonden ? Hebben Hugo Claus en consoorten dan definitief afgedaan ?

17:19 Gepost door WV. | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |  Print

donderdag, 09 oktober 2003

JACQUES BREL

Het is precies 25 jaar geleden dat Jacques Brel overleed. Het minst wat men kan zeggen is dat deze Franstalige zanger met Vlaamse roots zonder stoot of slag door het leven is gegaan :door sommigen hooggeprezen voor de poëtische kracht van zijn chansons, door anderen uitgespuwd wegens zijn gedurfde teksten en uitspraken over de Vlamingen. Bij zijn honderden liedjes in het Frans heeft hij ook 8 liedjes in het Nederlands gezongen.
Eén van zijn liedjes "Le plat pays" werd door de Nederlander Ernst Altena in het Nederlands vertaald. Als ode aan Jacques Brel geef ik hieronder  de tekst van dat lied :
 
 
 
" Mijn Vlakke Land "
 
 
 
Wanneer de Noordzee koppig breekt aan hoge duinen
En witte vlokken schuim uiteen slaan op de kruinen
Wanneer de norse vloed beukt op het zwart basalt
En over dijk en duin de grijze nevel valt
Wanneer bij eb het strand woest is als een woestijn
En natte westenwinden gieren van venijn
Dan vecht mijn land, mijn vlakke land
 
Wanneer de regen daalt op straten,pleinen,perken
Op dak en torenspits van hemelhoge kerken
Die in dit vlakke land de enige bergen zijn
Wanneer onder de wolken mensen dwergen zijn
Wanneer de dagen gaan in domme regelmaat
Een bolle oostenwind het land nog vlakker slaat
Dan wacht mijn land,mijn vlakke land
 
Wanneer de lage lucht vlak over het water scheert
Wanneer de lage lucht ons nederigheid leert
Wanneer de lage lucht er grijs als leisteen is
Wanneer de lage lucht er vaal als keileem is
Wanneer  de noordenwind de vlakte vierendeelt
Wanneer de noordenwind er onze adem steelt
Dan kraakt mijn land, mijn vlakke land
 
Wanneer de Schelde blinkt in zuidelijke zon
En elke Vlaamse vrouw flaneert in zonjapon
Wanneer de eerste spin zijn lente-webben weeft
Of dampende het veld in juli-zonlicht beeft
Wanneer de zuidenwind er schatert door het graan
Wanneer de zuidenwind er jubelt langs de baan
Dan juicht mijn land, mijn vlakke land


Meer info : www.jacquesbrel.be


22:21 Gepost door WV. | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |  Print