vrijdag, 09 maart 2007

POLIXENA von TUBEUF

mon_his_leopold_I_highZoals velen onder u heb ik op school kennis gemaakt met de vaderlandse geschiedenis.Het zal wel aan mij gelegen hebben dat ik er zo weinig van opgestoken heb.Vele jaren later ben ik er achter gekomen dat er veel meer aan de hand was geweest en dat de helden die men ons voorschotelde niet zo onbesproken waren als men ze in onze schoolboeken beschreef.

Na jaren van lectuur en opzoekingen en met de kritische terugblik op de dingen des levens kan ik eindelijk alles in een totaal nieuw perspectief plaatsen...

We duiken even terug naar de jaren die voorafgingen aan het ontstaan van het Belgisch Koningshuis in 1830-1831.

Geschiedenis hangt af van vreemde toevalligheden en een soms bizarre samenloop van omstandigheden.Dat onze huidige koningen erfgenamen zijn van het duitse adellijk geslacht von Saksen -Coburg-Gotha is te danken aan de machtswellust en grootheidswaanzin van de toenmalige onbemiddelde hertogelijke Beierse familie met een piepklein grondgebied van amper een paar vierkante kilometer groot.

Toen in 1790 prins Leopold Georg Christian Frederik von Saksen-Coburg als derde zoon van Hertog Frans geboren werd kon niemand vermoeden dat hij in 1831 de Belgische koningskroon zou bemachtigen. Leopold I, die zijn nieuwe landgenoten diep haatte, zoals hij zelf verklaarde, werd de eerste Coburg in rij van de Belgische monarchie. Een historisch ongeluk ...

En toch was de mooie jonge prins bijna een andere weg opgegaan...Zijn ontmoeting met ene Polixena (later Pauline genoemd) von Tubeuf maakte van Leopold een smoorverliefde man.Ook Pauline liep hoog op met haar romantische sprookjesprins. ( Hij sprak bovendien naast zijn moedertaal vlot verschillende talen en blonk uit in wetenschappen, filosofie en mondaine literatuur.)Weldra wordt hij aan alle hoven in Europa bestempeld als een briljante diplomaat en overal werd hii geprezen vor zijn militair inzicht.Maar langzaam wordt Polixena op de achtergrond verdrongen en duistere machten zien in dat deze romantische liefde een verdere carrière en de weg naar het fortuin in de weg staat.En gelijk zullen ze krijgen..De verloving wordt verbroken...Terwijl Pauline eindelijk troost zocht in de armen van een andere man vond Leopold zijn weg naar meer vrouwelijk schoon aan de vele hoven die hij bezocht.Sexuele escapades waren schering en inslag.Op bepaalde van zijn veroveringen komen we hier later nog eens terug !

Eindelijk belandde hij aan het Engelse Hof waaar hij zijn eerste vrouw Charlotte ten huwelijk vroeg.Prinses Charlotte was de enige dochter van de toenmalige prins-regent van Wales (later Koning George IV) en kleindochter van de blinde debiele koning George III .Met dit berekend huwelijk zou Leopold uit de dwergstaat Beieren ,het aldus tot de rijkste prins van Engeland brengen...

Over de dramatische afloop van dit huwelijk en het aanvaarden van de Belgische Kroon berichten we later !

Terecht kan men zich afvragen hoe de geschiedenis van ons land er zou uitgezien hebben indien Leopold von Saksen-Coburg en Polixena von Tubeuf de stem van hun hart gevolgd hadden ! KLIK HIER